Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné

Děkujeme za váš zájem o Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd. a její přidružené společnosti („SJCAM“, „my“ nebo „nás“) a o různý hardware, firmware, software, webové stránky, aplikace a služby poskytované společností nás a na kterých je zobrazen odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů (tyto „Zásady“) (každý „Produkt“ nebo „Služba“ a společně „Produkty a služby SJCAM“). Tyto zásady popisují:

Informace, které od vás shromažďujeme

Jak tyto informace používáme a sdílíme

Práva a možnosti, které máte ohledně těchto informací

Kroky, které podnikáme k ochraně těchto informací

Omezení těchto zásad týkajících se webových stránek a obsahu třetích stran

Jak přenášíme vaše informace

Jak můžeme změnit tyto Zásady a jak nás můžete kontaktovat

Používáním produktů a služeb SJCAM souhlasíte s postupy ochrany osobních údajů popsanými v těchto zásadách. Tyto zásady jsou začleněny do Podmínek použití produktů a služeb SJCAM, které používáte, a podléhají jim.

Shromážděné informace

Informace, které shromažďujeme o produktech a službách SJCAM

Informace poskytnuté uživatelem. Když používáte produkty a služby SJCAM, můžete nám poskytnout informace o vás, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, poštovní adresy, čísla mobilního telefonu a platebních údajů (pokud používáte produkty a služby SJCAM k nákupu nebo finančním transakcím) . Při používání produktů a služeb SJCAM nám můžete poskytnout informace různými způsoby. Například nám poskytujete informace, když se registrujete k účtu SJCAM, používáte produkty a služby SJCAM, odesíláte přihlašovací údaje nebo jiné informace pro ověření účtu nebo nám posíláte požadavky týkající se zákaznických služeb pomocí produktů a služeb SJCAM nebo jiných komunikačních prostředků.

Soubory cookie a automaticky shromažďované informace. Když používáte určité produkty a služby SJCAM, můžeme do vašeho zařízení odeslat jeden nebo více souborů cookie – malé textové soubory obsahující řetězec alfanumerických znaků. Můžeme používat jak soubory cookie relace, tak trvalé soubory cookie. Soubor cookie relace zmizí po zavření prohlížeče. Trvalý soubor cookie zůstane po zavření prohlížeče a může být vaším prohlížečem použit při dalších návštěvách Služby. Zkontrolujte prosím soubor „Nápověda“ vašeho webového prohlížeče a zjistěte, jak správně upravit nastavení souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vymažete nebo se rozhodnete nepřijímat soubory cookie, možná nebudete moci plně využívat funkce produktů a služeb SJCAM. Můžeme také používat soubory cookie třetích stran. SJCAM nezpracovává ani nereaguje na signály „nesledovat“ webových prohlížečů nebo jiné podobné přenosy, které indikují požadavek na zakázání online sledování uživatelů, kteří používají produkty a služby SJCAM.

Můžeme také automaticky zaznamenávat určité informace z vašeho zařízení pomocí různých typů technologií, včetně „jasných gifů“ nebo „webových majáků“. Tyto automaticky shromažďované informace mohou zahrnovat vaši IP adresu nebo jinou adresu nebo ID zařízení, webový prohlížeč a/nebo typ zařízení, webové stránky nebo weby, které navštívíte těsně před nebo těsně po použití produktu nebo služby, stránky nebo jiný obsah, který zobrazit nebo jinak interagovat s produktem nebo službou a data a časy, kdy navštívíte produkty a služby SJCAM, k nim přistupujete nebo je používáte. Tyto technologie můžeme také používat ke shromažďování informací týkajících se vaší interakce s e-mailovými zprávami, například zda jste zprávu otevřeli, klikli na ni nebo ji přeposlali. Tyto informace jsou shromažďovány od všech uživatelů a mohou být spojeny s dalšími informacemi o vás. Naše používání souborů cookie a dalších automaticky shromažďovaných informací je vysvětleno dále v našich Zásadách používání souborů cookie.

Informace týkající se zařízení a použití. Když používáte produkty a služby SJCAM, poskytnete nám informace týkající se (i) vašeho produktu nebo služby SJCAM, vašeho zařízení jiného typu než SJCAM, na kterém se produkt nebo služba SJCAM používá (včetně počítačů, telefonů nebo jiných zařízení, kde nainstalovat nebo získat přístup k produktům a službám SJCAM) a k vašim fotografiím nebo videím, které nahrajete pomocí produktů a služeb SJCAM. Tyto informace mohou zahrnovat: (i) informace o vašem zařízení, které není SJCAM (včetně vašeho ID zařízení, verze hardwaru a operačního systému); (ii) informace o vašem zařízení SJCAM (včetně modelu a sériového čísla vašeho zařízení); (iii) geolokační údaje týkající se vašeho zařízení, které není SJCAM a zařízení SJCAM, a jakékoli fotografie nebo videa, které jste odeslali pomocí produktů a služeb SJCAM; (iv) informace o jakékoli zaznamenané fotografii nebo videu, včetně názvu souboru videa, délky videa, údajů EXIF týkajících se fotografie nebo videa a samotných údajů o fotografii nebo videu; (v) další technické informace, včetně IP adresy používané vaším zařízením bez SJCAM a záznamů o použití; a (vi) data spojená s vaším účtem SJCAM.

Webové majáky třetích stran a tlačítka třetích stran. Můžeme zobrazovat obsah třetích stran na produktech a službách SJCAM nebo jejich prostřednictvím, včetně reklamy třetích stran. Můžeme vám také umožnit propojit váš účet SJCAM se službami třetích stran, včetně sociálních sítí a komunikačních služeb třetích stran, nebo se s nimi jinak propojit. Kromě toho můžeme implementovat tlačítka třetích stran (jako jsou tlačítka Facebooku „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“), která mohou fungovat jako webové majáky, i když s tlačítkem nereagujete. Informace shromážděné prostřednictvím webových majáků a tlačítek třetích stran jsou shromažďovány přímo těmito třetími stranami, nikoli SJCAM. Informace shromážděné tímto způsobem třetí stranou podléhají zásadám shromažďování, používání a zveřejňování údajů této třetí strany.

Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Informace z jiných zdrojů. Můžeme získávat informace od třetích stran a zdrojů jiných než Produkty a služby SJCAM, jako jsou naši obchodní partneři, dodavatelé, inzerenti a další třetí strany.

Použití shromážděných informací

Jak používáme informace, které shromažďujeme Informace, které shromažďujeme prostřednictvím produktů a služeb SJCAM, používáme různými způsoby při poskytování produktů a služeb SJCAM a provozování našeho podnikání, včetně následujících:

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím produktů a služeb SJCAM, používáme k provozu, údržbě, vylepšování a poskytování funkcí produktů a služeb SJCAM, k ověřování a správě uživatelských účtů SJCAM, k poskytování služeb a informací, které požadujete, k odpovídání na komentáře a dotazy a jinak poskytovat podporu uživatelům a zpracovávat a doručovat příspěvky a odměny v souvislosti s propagačními akcemi, které může SJCAM čas od času nabízet.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím produktů a služeb SJCAM, používáme k pochopení a analýze trendů a preferencí používání našich uživatelů, ke zlepšení produktů a služeb SJCAM a k vývoji nových produktů, služeb, funkcí a funkcí.

Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali pro administrativní, informační a marketingové účely (pokud jste souhlasili). To může zahrnovat poskytování zákaznických služeb nebo zasílání sdělení, včetně aktualizací o akcích a akcích týkajících se produktů a služeb nabízených námi a třetími stranami, se kterými spolupracujeme. Požádáme vás o souhlas se zasíláním marketingových sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a my vám již nebudeme zasílat marketingová sdělení.

Údaje, které shromažďujeme, můžeme použít k: (i) personalizaci produktů a služeb SJCAM; (ii) poskytovat přizpůsobené reklamy, obsah a informace (pokud jste souhlasili); (iii) monitorovat a analyzovat efektivitu produktů a služeb SJCAM a marketingových aktivit třetích stran; (iv) sledovat souhrnné metriky používání stránek, jako je celkový počet návštěvníků a zobrazených stránek; a (v) zkontrolovat vaše příspěvky, příspěvky a stav v jakýchkoli propagačních akcích nebo jiných aktivitách zahrnujících produkty a služby SJCAM (pokud jste souhlasili).

Proč jsme oprávněni používat vaše údaje Jsme oprávněni používat vaše údaje těmito způsoby, protože:

máme právní a regulační povinnosti, které musíme splnit;

můžeme potřebovat, abychom mohli stanovit, vykonávat nebo bránit naše zákonná práva nebo za účelem soudního řízení; nebo

použití vašich osobních údajů, jak je popsáno, je nezbytné pro naše oprávněné obchodní zájmy (nebo oprávněné zájmy jedné nebo více našich přidružených společností).

Když zveřejníme informace Vaše informace, které shromažďujeme prostřednictvím produktů a služeb SJCAM, nezveřejníme třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v těchto zásadách nebo těch, které vám sdělíme v době shromažďování informací. Můžeme poskytnout informace třetím stranám za následujících okolností:

Vaše údaje můžeme sdílet s naší mateřskou společností, přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi po celém světě, abychom vám mohli poskytovat produkty a služby SJCAM.

Jakékoli informace, které se dobrovolně rozhodnete nahrát na veřejně přístupnou stránku nebo místo pomocí produktů a služeb SJCAM, nebo které se rozhodnete zveřejnit, budou dostupné komukoli, kdo má k tomuto obsahu přístup, včetně ostatních uživatelů.

Spolupracujeme s poskytovateli služeb třetích stran, abychom pro nás zajistili usnadnění plateb, přepravu balíků, vývoj aplikací, hosting, údržbu, data prostředí, ověření účtu a další služby. Požadujeme, aby tito poskytovatelé služeb používali nebo sdělovali informace, které zpracovávají naším jménem, pouze v případě, že je to nezbytné k provádění služeb naším jménem nebo k plnění zákonných požadavků.

Můžeme uchovávat a zveřejňovat vaše informace, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro dodržení platných zákonů, v reakci na soudní příkaz, soudní nebo jiné vládní předvolání, příkaz nebo žádost, nebo jinak spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány.

Vyhrazujeme si také právo uchovávat a zveřejňovat vaše informace, o kterých se v dobré víře domníváme, že jsou vhodné nebo nezbytné k (i) přijetí opatření proti odpovědnosti, (ii) ochraně nás nebo ostatních před podvodným, zneužívajícím nebo nezákonným použitím nebo činností, (iii) vyšetřovat a bránit se proti jakýmkoli nárokům nebo obviněním třetích stran, (iv) chránit bezpečnost nebo integritu produktů a služeb SJCAM a jakýchkoli zařízení nebo vybavení používaných ke zpřístupnění produktů a služeb SJCAM, nebo (v) chránit naše vlastnická nebo jiná zákonná práva (včetně mimo jiné vymáhání našich smluv) nebo práva, majetek nebo bezpečnost ostatních.

Společnost SJCAM využívá poskytovatele ověřovacích služeb třetí strany k ověření určitých uživatelů produktů a služeb SJCAM a společnost SJCAM může tomuto poskytovateli služeb poskytnout informace. Poskytovatel služeb si může ponechat přihlašovací údaje poskytnuté jako součást ověření účtu pro účely dodržování předpisů a pro jiné účely a může tyto informace, stejně jako vaše přihlašovací ID uživatele nebo e-mailovou adresu, poskytnout vládním orgánům, donucovacím orgánům, regulačním orgánům a dalším řádně oprávněným stranám. jak může být vyžadováno nebo povoleno podle platných zákonů. Od tohoto poskytovatele služeb na základě smlouvy požadujeme, aby používal nebo sděloval informace, které zpracovává naším jménem, pouze v případě, že je to nutné k provádění služeb naším jménem nebo k plnění zákonných požadavků.

Pokud souhlasíte s naším zpřístupněním informací třetí straně, jako jsou obchodní partneři, nebo jinak oprávněné podle platných zákonů.

Informace o našich uživatelích, včetně informací, které jste poskytli, a jakýchkoli informací shromážděných prostřednictvím produktů a služeb SJCAM, mohou být zveřejněny a jinak sděleny nabyvateli, nástupci nebo nabyvateli v rámci jakékoli fúze, akvizice, dluhového financování, prodeje aktiv a podobně. transakce nebo v případě insolvence, bankrotu nebo nucené správy, kdy jsou informace předány jedné nebo více třetím stranám jako jeden z našich obchodních aktiv.

Můžeme zpřístupnit určité agregované, neidentifikovatelné nebo neidentifikující informace o uživatelích produktů a služeb SJCAM třetím stranám pro různé účely, včetně (i) dodržování různých ohlašovacích povinností; (ii) pro obchodní nebo marketingové účely; (iii) analýza bezpečnosti produktu; nebo (iii) pomoci takovým stranám porozumět zájmům, zvykům a vzorcům používání našich uživatelů pro určité programy, obsah, služby, reklamy, propagace a/nebo funkce produktů a služeb SJCAM.

Kdy můžeme přenést vaše informace mimo Evropský hospodářský prostor Informace, které od vás shromáždíme, mohou být přeneseny a uloženy v místě určení mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou je také zpracovávat zaměstnanci působící mimo EHP, kteří pracují pro naše přidružené společnosti nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Když převedeme vaše informace mimo EHP, zajistíme, aby byly chráněny způsobem, který je v souladu s tím, jak budeme vaše informace chránit v EHP. To lze provést několika způsoby, například:

země, do které informace zasíláme, může být schválena Evropskou komisí;

příjemce mohl podepsat smlouvu na základě „vzorových smluvních doložek“ schválených Evropskou komisí, která ho zavazuje chránit vaše údaje; nebo

pokud se příjemce nachází v USA, může být certifikovaným členem systému EU-US Privacy Shield.

Za jiných okolností nám zákon může povolit jiný přenos vašich informací mimo EHP. Ve všech případech však zajistíme, aby jakýkoli přenos vašich osobních údajů byl v souladu se zákonem o ochraně údajů. Další podrobnosti o ochraně vašich údajů při jejich přenosu mimo EHP (včetně kopie standardních doložek o ochraně údajů, které jsme uzavřeli s příjemci vašich osobních údajů) můžete získat tak, že nás kontaktujete v souladu s „našimi Kontaktní informace“ níže.

Práva týkající se shromážděných informací

Vaše práva a volby, které máte v souvislosti s těmito informacemi V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo požadovat přístup k informacím, které o vás uchováváme, a právo získat informace o nich, aktualizovat nebo opravovat nepřesnosti v informacích, které o vás uchováváme, a mít tyto informace zablokovány nebo případně smazány. Vaše právo na přístup k informacím, které o vás uchováváme, může být omezeno místními zákony. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů nebo odvolat svůj souhlas s naším zpracováním údajů o vás, včetně předávání informací do jiných zemí. Upozorňujeme však, že pokud uplatníte své právo vznést námitku nebo svá práva na blokování nebo vymazání, pokud odmítnete s námi sdílet určité informace nebo odvoláte svůj souhlas s naším zpracováním údajů o vás, nemusíme být schopni poskytnout vám některé nebo některé z funkcí a funkcí produktů a služeb SJCAM. Upozorňujeme však, že i když jste odvolali svůj souhlas s naším zpracováním vašich údajů, můžeme být stále oprávněni zpracovávat vaše údaje, pokud k tomu máme jiný oprávněný důvod (jiný než souhlas) a že mohou nastat okolnosti, kdy požádáte nás o vymazání vašich údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni si je ponechat. Můžete mít také právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich údajů. Opět mohou nastat okolnosti, kdy nás požádáte o omezení zpracování vašich údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni tuto žádost odmítnout. Za určitých okolností můžete mít právo obdržet některé své informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a/nebo požádat, abychom tyto informace předali třetí straně, je-li to technicky proveditelné. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na informace, které jste nám poskytli. Máte také právo podat stížnost u regulátora ochrany údajů, pokud se domníváte, že bylo z naší strany porušeno jakékoli z vašich práv. Některé informace a preference účtu SJCAM můžete aktualizovat, opravit nebo odstranit na stránce s předvolbami účtu, která je dostupná prostřednictvím určitých produktů a služeb SJCAM, včetně sjcam.com a určitých mobilních aplikací SJCAM (včetně aplikace „SJCAM Zone“). Pokud si přejete získat přístup nebo upravit jakékoli další informace, které o vás uchováváme, můžete nás kontaktovat na adrese support@sjcam.com. Podobně, pokud zavřete svůj účet SJCAM, nebudete se moci přihlásit k Produktům nebo Službám SJCAM ani přistupovat k žádným svým informacím. Kdykoli si však můžete otevřít nový účet. Vezměte prosím na vědomí, že i když se jakékoli změny, které provedete, projeví v aktivních uživatelských databázích během přiměřené doby, můžeme si ponechat všechny informace, které nám poskytnete, v souladu s platnými zákony, pro zálohování, archivaci, prevenci podvodů a zneužití, analýzy, spokojenost zákonných povinností nebo tam, kde se jinak důvodně domníváme, že k tomu máme oprávněný důvod. Kromě toho, pokud již byly určité informace poskytnuty třetím stranám, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, bude uchovávání těchto informací podléhat zásadám těchto třetích stran. Pokud od nás obdržíte komerční e-maily nebo textové zprávy, můžete se kdykoli odhlásit podle pokynů obsažených v e-mailu nebo textové zprávě. Můžete se také odhlásit z přijímání obchodních e-mailů nebo textových zpráv od nás zasláním vašeho požadavku e-mailem na adresu support@sjcam.com. Uchovávání vašich údajů Doba, po kterou vaše údaje uchováváme, se bude lišit. Doba uchování bude určena různými kritérii, včetně:

účel, pro který je používáme – budeme muset informace uchovávat tak dlouho, jak to bude pro tento účel nezbytné; a

zákonné povinnosti – zákony nebo nařízení mohou stanovit minimální dobu, po kterou musíme vaše údaje uchovávat.

Služby třetích stran Produkty a služby SJCAM mohou obsahovat funkce nebo odkazy na webové stránky a služby poskytované třetími stranami. Veškeré informace, které poskytnete na stránkách nebo službách třetích stran, jsou poskytovány přímo provozovatelům takových služeb a podléhají případným zásadám těchto operátorů, které upravují soukromí a bezpečnost, i když k nim přistupujete prostřednictvím produktů a služeb SJCAM. Neneseme odpovědnost za obsah nebo postupy a zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení stránek nebo služeb třetích stran, na které jsou prostřednictvím produktů a služeb SJCAM poskytovány odkazy nebo přístup. Ochrana soukromí dětí Produkty a služby SJCAM nejsou zaměřeny na děti mladší 15 let. Bez souhlasu rodičů vědomě neshromažďujeme informace od dětí mladších 15 let.

Bezpečnost dat

Používáme určitá fyzická, organizační a technická zabezpečení, která jsou navržena tak, aby zlepšila integritu a bezpečnost informací, které shromažďujeme a udržujeme. Uvědomte si prosím, že žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá nebo neprostupná, a proto nemůžeme a nezaručujeme, že vaše informace nebudou zpřístupněny, zobrazeny, zveřejněny, změněny nebo zničeny porušením jakékoli z našich fyzických, technických nebo organizačních záruk. Mezinárodní návštěvníci a uživatelé Produkty a služby SJCAM se mohou připojit k serverům hostovaným ve Spojených státech, Číně a Hongkongu, kde je to vhodné. Pokud se rozhodnete používat produkty a služby SJCAM z Evropské unie nebo jiných regionů světa, vezměte prosím na vědomí, že své informace můžete přenášet mimo tyto regiony za účelem uložení a zpracování. Také můžeme přenést vaše data z USA, Číny a Hongkongu do jiných zemí nebo regionů v souvislosti s ukládáním a zpracováním dat, plněním vašich požadavků a poskytováním služeb spojených s produkty a službami SJCAM. Poskytnutím svých informací na nebo prostřednictvím produktů nebo služeb SJCAM souhlasíte s takovým přenosem, uložením a zpracováním.

Změny a aktualizace zásad

Změny a aktualizace těchto zásad Navštěvujte prosím pravidelně tuto stránku, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách těchto zásad, které můžeme čas od času aktualizovat. Pokud tyto zásady upravíme, zpřístupníme je v produktech a službách SJCAM nebo jejich prostřednictvím a uvedeme datum poslední revize. V případě, že úpravy podstatně změní vaše práva nebo povinnosti podle této smlouvy, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o změně informovali. Vaše další používání produktů a služeb SJCAM poté, co revidované zásady vstoupí v platnost, znamená, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s aktuální verzí těchto zásad. Naše kontaktní informace Kontaktujte nás prosím s jakýmikoli dotazy nebo připomínkami k těmto Zásadám nebo našim postupům v oblasti údajů prostřednictvím e-mailu na adrese support@sjcam.com. Adresa Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.: 3/F, budova C, č. 2, silnice 1, průmyslová oblast Shangxue, ulice Bantian, okres Longgang, Shenzhen, Čína (PSČ: 518129).

Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie? Když používáte určité produkty a služby SJCAM, můžeme do vašeho zařízení odeslat jeden nebo více souborů cookie – malé textové soubory obsahující řetězec alfanumerických znaků. Můžeme používat jak soubory cookie relace, tak trvalé soubory cookie. Soubor cookie relace zmizí po zavření prohlížeče. Trvalý soubor cookie zůstane po zavření prohlížeče a může být vaším prohlížečem použit při dalších návštěvách Služby. Zkontrolujte prosím svůj webový prohlížeč

Soubor „Nápověda“, kde se dozvíte, jak správně upravit nastavení souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vymažete nebo se rozhodnete nepřijímat soubory cookie, možná nebudete moci plně využívat funkce produktů a služeb SJCAM. Můžeme také používat soubory cookie třetích stran. Google Analytics například používáme ke shromažďování a zpracovávání určitých analytických údajů. SJCAM nezpracovává ani nereaguje na signály „nesledovat“ webových prohlížečů nebo jiné podobné přenosy, které indikují požadavek na zakázání online sledování uživatelů, kteří používají produkty a služby SJCAM. Můžeme také automaticky zaznamenávat určité informace z vašeho zařízení pomocí různých typů technologií, včetně „jasných gifů“ nebo „webových majáků“ (spolu s cookies, „cookies a podobnými technologiemi“). Tyto automaticky shromažďované informace mohou zahrnovat vaši IP adresu nebo jinou adresu nebo ID zařízení, webový prohlížeč a/nebo typ zařízení, webové stránky nebo weby, které navštívíte těsně před nebo těsně po použití produktu nebo služby, stránky nebo jiný obsah, který zobrazit nebo jinak interagovat s produktem nebo službou a data a časy, kdy navštívíte produkty a služby SJCAM, k nim přistupujete nebo je používáte. Tyto technologie můžeme také používat ke shromažďování informací týkajících se vaší interakce s e-mailovými zprávami, například zda jste zprávu otevřeli, klikli na ni nebo ji přeposlali. Tyto informace jsou shromažďovány od všech uživatelů a mohou být spojeny s dalšími informacemi o vás. Soubory cookie používané společností SJCAM Používáme různé typy souborů cookie, jak je uvedeno níže. Pomáhají nám poskytovat a zlepšovat naše služby, například vám zobrazují nejrelevantnější informace a vaši přizpůsobenou webovou stránku. Některé nebo všechny uvedené soubory cookie mohou být uloženy ve vašem prohlížeči nebo zařízeních. Autentizace Tyto soubory cookie a podobné technologie nám sdělí, když se přihlásíte na naše webové stránky, a umožní nám ukázat vám vhodné a relevantní informace a funkce. Tyto soubory cookie a podobné technologie nám například umožní zobrazovat vám relevantní sociální informace, když jste přihlášeni a navštěvujete jiné webové stránky využívající reklamní plugin SJCAM. Tyto informace také používáme k pochopení toho, jak používáte produkty a služby SJCAM. Zabezpečení Tyto soubory cookie a podobné technologie pomáhají udržovat produkty a služby SJCAM bezpečné a spolehlivé. Umožňují funkce zabezpečení a odhalují činnosti porušující podmínky použití a zásady, jako je neoprávněné přihlášení a podvodné používání našich produktů a služeb. Například, když se někdo přihlásí k vašemu účtu z prohlížeče nebo IP adresy odlišné od záznamu cookies, dostanete upozornění a budete moci takové osobě odepřít přístup k vašemu účtu. Tyto soubory cookie a podobné technologie budou také zaznamenávat požadavky na informace z internetu a blokovat útoky, jako jsou pokusy o krádež vašeho uživatelského obsahu nahraného na webové stránky SJCAM. Lokalizace Tyto soubory cookie a podobné technologie nám pomáhají poskytovat lokalizované zážitky, jako je zobrazení obsahu webových stránek ve vašem preferovaném jazyce. Funkce, služby Tyto soubory cookie a podobné technologie nám pomáhají dodávat produkty a služby. Tyto soubory cookie a podobné technologie mohou například předvyplnit vaše uživatelské ID, když se přihlašujete, ukázat vašim přátelům, kteří jsou online, a uložit vaše preference, aby vám poskytly přizpůsobený obsah a zkušenosti, jako jsou personalizované návrhy. Výkon Tyto soubory cookie a podobné technologie nám pomáhají zlepšovat uživatelskou zkušenost. Tyto soubory cookie a podobné technologie nám například pomáhají přerozdělit pracovní zátěž mezi naše servery. Také ukládají některé informace ve vašem prohlížeči nebo zařízení, aby umožnily naší webové stránce reagovat rychleji. Analytika, výzkum Tyto soubory cookie a podobné technologie nám pomáhají porozumět vašemu používání našich produktů a služeb za účelem jejich zlepšení. Tyto soubory cookie a podobné technologie můžeme používat například k tomu, abychom porozuměli tomu, jak spolupracujete s aplikacemi a webovými stránkami SJCAM za účelem zlepšení jejich funkcí. Používání souborů cookie při používání mobilních zařízení Některá mobilní zařízení sdílejí stejné funkce s počítači, jako je podpora plnohodnotných prohlížečů. Když používáte tento typ zařízení, jako jsou chytré telefony, používáme soubory cookie podobným způsobem, jako když používáte počítače. Jiná zařízení mohou používat různé technologie, jako je místní úložiště, sady pro vývoj softwaru (SDK) nebo rozhraní API (Advanced Programming Interfaces) k usnadnění výše uvedených procesů prováděných pomocí souborů cookie. Můžeme získávat nebo přijímat informace o vašem zařízení, našich aplikacích nebo jiných aplikacích. Tyto technologie můžeme také používat k ukládání informací na vašem zařízení. Můžeme například obdržet informace o značce a modelu vašeho mobilního zařízení, když prostřednictvím naší aplikace požádáte ostatní o pomoc. Čtení konkrétních souborů cookie Prohlížeče budou odesílat soubory cookie pro konkrétní doménu (jako je sjcam.com) na web pokaždé, když zařízení s těmito soubory cookie přistupuje k obsahu z této domény. To znamená, že pokud vaše zařízení ukládá soubory cookie pro sjcam.com, odešle tyto soubory cookie společnosti SJCAM, když vstoupí na webovou stránku na sjcam.com. Používání souborů cookie bez účtu SJCAM nebo po vašem odhlášení Soubory cookie stále používáme, pokud nemáte účet SJCAM nebo jste se ze svého účtu odhlásili. Po vašem odhlášení použijeme soubor cookie k:

Identifikovat a ukončit účty v rozporu s Podmínkami použití nebo zásadami SJCAM;

Obnovte svůj ztracený účet;

Rozpoznejte používání veřejných počítačů a upozorněte, abyste snížili riziko krádeže dat;

Pochopte svou interakci s našimi produkty a službami a produkty a službami našich partnerů.

Pokud nemáte účet SJCAM a navštívili jste sjcam.com, použijeme soubor cookie k ochraně produktů a služeb SJCAM a zákazníků SJCAM před škodlivými aktivitami, jako jsou útoky typu denial-of-service a hromadné vytváření falešných účtů.