Integritetspolicy

Allmän

Tack för ditt intresse för Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd. och dess anslutna företag ("SJCAM", "vi" eller "oss") och för olika hårdvara, fast programvara, programvara, webbplatser, applikationer och tjänster som tillhandahålls av oss och där en länk till denna integritetspolicy (denna "policy") visas (var och en, en "produkt" eller "tjänst" och, tillsammans, "SJCAM-produkterna och -tjänsterna"). Denna policy beskriver:

Den information som vi samlar in från dig

Hur vi använder och delar denna information

De rättigheter och val du har angående denna information

De åtgärder vi vidtar för att skydda denna information

Begränsningarna i denna policy avseende tredje parts webbplatser och innehåll

Hur vi överför din information

Hur vi kan ändra denna policy och hur du kan kontakta oss

Genom att använda SJCAMs produkter och tjänster samtycker du till de sekretesspraxis som beskrivs i denna policy. Denna policy är inkorporerad i och är föremål för användarvillkoren för de SJCAM-produkter och -tjänster du använder.

Information som samlas in

Information vi samlar in om SJCAMs produkter och tjänster

Information som tillhandahålls av användaren. När du använder SJCAMs produkter och tjänster kan du ge oss information om dig, inklusive ditt namn, e-postadress, postadress, mobiltelefonnummer och betalningsinformation (om du använder SJCAMs produkter och tjänster för att delta i köp eller finansiella transaktioner) . Du kan ge oss information på olika sätt när du använder SJCAMs produkter och tjänster. Till exempel ger du oss information när du registrerar dig för ett SJCAM-konto, använder SJCAMs produkter och tjänster, skickar in autentiseringsuppgifter eller annan information för kontoverifiering, eller skickar oss kundtjänstrelaterade förfrågningar med hjälp av SJCAMs produkter och tjänster eller andra kommunikationsmedel.

Cookies och automatiskt insamlad information. När du använder vissa SJCAM-produkter och -tjänster kan vi skicka en eller flera cookies – små textfiler som innehåller en sträng av alfanumeriska tecken – till din enhet. Vi kan använda både sessionscookies och persistenta cookies. En sessionscookie försvinner efter att du stänger din webbläsare. En beständig cookie finns kvar efter att du stänger din webbläsare och kan användas av din webbläsare vid efterföljande besök på Tjänsten. Vänligen granska din webbläsares "Hjälp"-fil för att lära dig hur du ändrar dina cookieinställningar. Observera att om du tar bort eller väljer att inte acceptera cookies, kanske du inte kan använda funktionerna i SJCAMs produkter och tjänster till fullo. Vi kan också använda cookies från tredje part. SJCAM bearbetar eller svarar inte på webbläsares "spåra inte"-signaler eller andra liknande överföringar som indikerar en begäran om att inaktivera onlinespårning av användare som använder SJCAMs produkter och tjänster.

Vi kan också automatiskt spela in viss information från din enhet genom att använda olika typer av teknik, inklusive "clear gifs" eller "web beacons". Denna automatiskt insamlade information kan inkludera din IP-adress eller annan enhetsadress eller ID, webbläsare och/eller enhetstyp, de webbsidor eller webbplatser som du besöker precis innan eller precis efter att du använder en produkt eller tjänst, sidorna eller annat innehåll som du se eller på annat sätt interagera med en produkt eller tjänst, och de datum och tider som du besöker, kommer åt eller använder SJCAMs produkter och tjänster. Vi kan också använda dessa tekniker för att samla in information om din interaktion med e-postmeddelanden, till exempel om du öppnade, klickade på eller vidarebefordrade ett meddelande. Denna information samlas in från alla användare och kan vara kopplad till annan information om dig. Vår användning av cookies och annan automatiskt insamlad information förklaras ytterligare i vår Cookie Policy.

Enhetsrelaterad och användningsrelaterad information. När du använder SJCAMs produkter och tjänster kommer du att förse oss med information om (i) din SJCAM-produkt eller -tjänst, din icke-SJCAM-enhet på vilken SJCAM-produkten eller -tjänsten används (inklusive datorer, telefoner eller andra enheter där du installera eller få tillgång till SJCAM-produkter och -tjänster), och dina foton eller videor som du laddar upp med SJCAM-produkter och -tjänster. Denna information kan inkludera: (i) information om din icke-SJCAM-enhet (inklusive ditt enhets-ID, hårdvaruversion och operativsystem); (ii) information om din SJCAM-enhet (inklusive din enhets modell- och serienummer); (iii) geolokaliseringsdata som hänför sig till din icke-SJCAM-enhet och SJCAM-enhet och alla foton eller videoklipp som du skickat med SJCAM-produkter och -tjänster; (iv) information om alla foton eller videor som spelats in, inklusive namnet på videofilen, längden på videon, EXIF-data relaterade till fotot eller videon och själva fotot eller videodatan; (v) annan teknisk information, inklusive IP-adressen som används av din icke-SJCAM-enhet och användningsregisterdata; och (vi) data kopplade till ditt SJCAM-konto.

Tredje parts webbsignaler och tredjepartsknappar. Vi kan visa tredjepartsinnehåll på eller genom SJCAMs produkter och tjänster, inklusive tredjepartsreklam. Vi kan också göra det möjligt för dig att ansluta ditt SJCAM-konto till, eller på annat sätt samverka med, tredjepartstjänster, inklusive tredjeparts sociala nätverk och kommunikationstjänster. Dessutom kan vi implementera tredjepartsknappar (som Facebook "gilla" eller "dela"-knappar) som kan fungera som webbfyrar även när du inte interagerar med knappen. Information som samlas in via webbsignaler och knappar från tredje part samlas in direkt av dessa tredje parter, inte av SJCAM. Information som samlas in av en tredje part på detta sätt är föremål för den tredje partens egen policy för datainsamling, användning och avslöjande.

För ytterligare information, läs vår Cookiepolicy.

Information från andra källor. Vi kan få information från tredje part och andra källor än SJCAMs produkter och tjänster, såsom våra affärspartners, entreprenörer, annonsörer och andra tredje parter.

Användning av insamlad information

Hur vi använder informationen vi samlar in Vi använder information vi samlar in genom SJCAMs produkter och tjänster på en mängd olika sätt för att tillhandahålla SJCAMs produkter och tjänster och driva vår verksamhet, inklusive följande:

Vi använder informationen som vi samlar in genom SJCAMs produkter och tjänster för att driva, underhålla, förbättra och tillhandahålla funktioner i SJCAMs produkter och tjänster, för att verifiera och hantera SJCAM-användarkonton, för att tillhandahålla tjänster och information som du begär, för att svara på kommentarer och frågor och på annat sätt för att ge support till användare, och för att behandla och leverera bidrag och belöningar i samband med kampanjer som kan komma att erbjudas från tid till av SJCAM.

Vi använder informationen som vi samlar in genom SJCAMs produkter och tjänster för att förstå och analysera användningstrender och preferenser för våra användare, för att förbättra SJCAMs produkter och tjänster och för att utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet.

Vi kan använda din information för att kontakta dig för administrativa, informations- och marknadsföringsändamål (där du har samtyckt). Detta kan inkludera att tillhandahålla kundservice eller skicka kommunikation, inklusive uppdateringar om kampanjer och evenemang, relaterade till produkter och tjänster som erbjuds av oss och av tredje parter som vi arbetar med. Vi kommer att be om ditt samtycke för att skicka marknadsföringskommunikation till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer inte längre att skicka marknadsföringskommunikation till dig.

Vi kan använda information vi samlar in för att: (i) anpassa SJCAMs produkter och tjänster; (ii) tillhandahålla anpassade annonser, innehåll och information (där du har samtyckt); (iii) övervaka och analysera effektiviteten av SJCAMs produkter och tjänster och marknadsföringsaktiviteter från tredje part; (iv) övervaka samlade mätvärden för webbplatsanvändning som totalt antal besökare och visade sidor; och (v) granska dina bidrag, bidrag och status i alla kampanjer eller andra aktiviteter som involverar SJCAMs produkter och tjänster (där du har samtyckt).

Varför vi har rätt att använda din information Vi har rätt att använda din information på dessa sätt eftersom:

vi har rättsliga och regulatoriska skyldigheter som vi måste uppfylla;

vi kan behöva för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter eller för rättsliga förfaranden; eller

användningen av dina personuppgifter enligt beskrivningen är nödvändig för våra legitima affärsintressen (eller ett eller flera av våra dotterbolags legitima intressen).

När vi avslöjar information Vi kommer inte att avslöja din information som vi samlar in genom SJCAMs produkter och tjänster till tredje part förutom enligt beskrivningen i denna policy eller som vi avslöjar till dig vid den tidpunkt då informationen samlas in. Vi kan komma att lämna ut information till tredje part under följande omständigheter:

Vi kan komma att dela din information med vårt moderbolag, dotterbolag och dotterbolag globalt för att förse dig med SJCAM-produkter och tjänster.

All information som du frivilligt väljer att ladda upp till en allmänt tillgänglig webbplats eller plats med hjälp av SJCAMs produkter och tjänster, eller som du väljer att offentliggöra, kommer att vara tillgänglig för alla som har tillgång till det innehållet, inklusive andra användare.

Vi samarbetar med tredjepartstjänsteleverantörer för att tillhandahålla betalningsförenkling, pakettransport, applikationsutveckling, värdskap, underhåll, miljödata, kontoverifiering och andra tjänster åt oss. Vi kräver att dessa tjänsteleverantörer använder eller avslöjar informationen som de behandlar för vår räkning endast när det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla lagkrav.

Vi kan bevara och avslöja din information om det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa tillämpliga lagar, som svar på ett domstolsbeslut, rättslig eller annan statlig stämning, order eller begäran, eller att på annat sätt samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter.

Vi förbehåller oss också rätten att bevara och avslöja din information som vi anser, i god tro, är lämplig eller nödvändig för att (i) vidta försiktighetsåtgärder mot ansvar, (ii) skydda oss själva eller andra från bedräglig, kränkande eller olaglig användning eller aktivitet, (iii) undersöka och försvara oss mot anspråk eller anklagelser från tredje part, (iv) skydda säkerheten eller integriteten för SJCAM-produkterna och -tjänsterna och alla faciliteter eller utrustning som används för att göra SJCAM-produkterna och -tjänsterna tillgängliga, eller (v) skydda vår egendom eller andra juridiska rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upprätthållande av våra avtal), eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

SJCAM använder en tredjepartsleverantör av verifieringstjänster för att verifiera vissa användare av SJCAMs produkter och tjänster och SJCAM kan avslöja information till denna tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören kan behålla autentiseringsinformation som tillhandahålls som en del av kontoverifiering för efterlevnad och andra syften och kan tillhandahålla sådan information, såväl som ditt användarinloggnings-ID eller e-postadress, till myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra vederbörligen auktoriserade parter som kan krävas av eller tillåts enligt tillämpliga lagar. Vi kräver att denna tjänsteleverantör genom kontrakt använder eller avslöjar informationen som de behandlar för vår räkning endast när det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla lagkrav.

Om du samtycker till att vi lämnar ut information till en tredje part, såsom affärspartners, eller som på annat sätt godkänts enligt tillämplig lag.

Information om våra användare, inklusive information som du lämnat och all information som samlas in genom SJCAMs produkter och tjänster, kan avslöjas och på annat sätt kommuniceras till en förvärvare, efterträdare eller överlåtare som en del av fusion, förvärv, skuldfinansiering, försäljning av tillgångar eller liknande transaktion, eller i händelse av en insolvens, konkurs eller konkurs där information överförs till en eller flera tredje parter som en av våra affärstillgångar.

Vi kan göra viss aggregerad, avidentifierad eller icke-identifierande information om användare av SJCAMs produkter och tjänster tillgänglig för tredje part för olika ändamål, inklusive (i) efterlevnad av olika rapporteringsskyldigheter; (ii) för affärs- eller marknadsföringsändamål; (iii) analys av produktsäkerhet. eller (iii) för att hjälpa sådana parter att förstå våra användares intressen, vanor och användningsmönster för vissa program, innehåll, tjänster, annonser, kampanjer och/eller funktionalitet hos SJCAMs produkter och tjänster.

När vi kan överföra din information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Informationen som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för våra dotterbolag eller för en av våra leverantörer. Där vi överför din information utanför EES kommer vi att se till att den skyddas på ett sätt som överensstämmer med hur din information kommer att skyddas av oss inom EES. Detta kan göras på flera sätt, till exempel:

det land som vi skickar informationen till kan godkännas av Europeiska kommissionen;

mottagaren kan ha skrivit på ett kontrakt baserat på "modellavtalsklausuler" som godkänts av Europeiska kommissionen, som tvingar dem att skydda din information; eller

där mottagaren befinner sig i USA kan den vara en certifierad medlem av EU-US Privacy Shield-systemet.

Under andra omständigheter kan lagen tillåta oss att på annat sätt överföra din information utanför EES. I alla fall kommer vi dock att säkerställa att all överföring av dina personuppgifter är förenlig med dataskyddslagstiftningen. Du kan få mer information om det skydd som ges till din information när den överförs utanför EES (inklusive en kopia av de vanliga dataskyddsklausulerna som vi har ingått med mottagare av dina personuppgifter) genom att kontakta oss i enlighet med "Vår Kontaktinformation” nedan.

Rättigheter gällande insamlad information

Dina rättigheter och val du har angående denna information Med förbehåll för tillämplig lag kan du ha rätt att begära tillgång till och få information om den information vi har om dig, uppdatera eller korrigera felaktigheter i informationen vi har om dig och ha informationen blockeras eller raderas, beroende på vad som är lämpligt. Din rätt att få tillgång till information vi har om dig kan vara begränsad enligt lokal lag. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter eller att återkalla ditt samtycke till vår behandling av uppgifter om dig, inklusive till överföring av information till andra länder. Observera dock att om du utövar din rätt att invända eller dina rättigheter att blockera eller radera, om du vägrar att dela viss information med oss, eller om du återkallar ditt samtycke till vår behandling av information om dig, kanske vi inte kan tillhandahålla dig några eller någon av funktionerna och funktionerna hos SJCAMs produkter och tjänster. Observera dock att även om du har återkallat ditt samtycke till vår behandling av dina uppgifter, kan vi fortfarande ha rätt att behandla dina uppgifter om vi har ett annat legitimt skäl (utom samtycke) för att göra det och att det kan finnas omständigheter där du ber oss att radera din information men vi har lagligen rätt att behålla den. Du kan också ha rätt till rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter under vissa omständigheter. Återigen, det kan finnas omständigheter där du ber oss att begränsa vår behandling av din information men vi har lagligen rätt att avslå den begäran. Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få en del av din information i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och/eller begära att vi överför informationen till en tredje part där detta är tekniskt möjligt. Observera att denna rätt endast gäller information som du har lämnat till oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du tror att någon av dina rättigheter har kränkts av oss. Du kan uppdatera, korrigera eller radera viss SJCAM-kontoinformation och -inställningar genom att gå till din kontopreferenssida, tillgänglig via vissa SJCAM-produkter och -tjänster, inklusive sjcam.com och vissa SJCAM-mobilapplikationer (inklusive "SJCAM Zone"-appen). Om du vill komma åt eller ändra annan information vi har om dig kan du kontakta oss på support@sjcam.com. På samma sätt, om du stänger ditt SJCAM-konto, kommer du inte att kunna logga in på SJCAMs produkter eller tjänster eller komma åt någon av din information. Du kan dock öppna ett nytt konto när som helst. Observera att även om alla ändringar du gör kommer att återspeglas i aktiva användardatabaser inom en rimlig tidsperiod, kan vi komma att behålla all information du skickar, i enlighet med tillämplig lag, för säkerhetskopiering, arkivering, förebyggande av bedrägerier och missbruk, analyser, tillfredsställelse av juridiska förpliktelser, eller där vi på annat sätt rimligen tror att vi har en legitim anledning att göra det. Dessutom, om viss information redan har lämnats till tredje part enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, kommer bevarandet av den informationen att vara föremål för dessa tredje parts policyer. Om du får kommersiella e-postmeddelanden eller textmeddelanden från oss kan du när som helst avbryta prenumerationen genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet eller textmeddelandet. Du kan också välja bort att ta emot kommersiell e-post eller textmeddelanden från oss genom att skicka din förfrågan till oss via e-post på support@sjcam.com. Bevarande av din information Hur länge vi behåller din information kommer att variera. Lagringsperioden kommer att bestämmas av olika kriterier inklusive:

syftet för vilket vi använder det – vi kommer att behöva behålla informationen så länge som är nödvändigt för det ändamålet; och

juridiska skyldigheter – lagar eller förordningar kan fastställa en minimiperiod under vilken vi måste behålla din information.

Tredjepartstjänster SJCAMs produkter och tjänster kan innehålla funktioner eller länkar till webbplatser och tjänster som tillhandahålls av tredje part. All information som du tillhandahåller på tredjepartswebbplatser eller tjänster tillhandahålls direkt till operatörerna av sådana tjänster och är föremål för dessa operatörers policyer, om sådana finns, som styr integritet och säkerhet, även om de nås via SJCAMs produkter och tjänster. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretess- och säkerhetspraxis och policyer för tredjepartswebbplatser eller tjänster till vilka länkar eller åtkomst tillhandahålls genom SJCAMs produkter och tjänster. Barns integritet SJCAMs produkter och tjänster riktar sig inte till barn under 15 år. Vi samlar inte medvetet in information från barn under 15 år utan att ha fått föräldrarnas medgivande.

Datasäkerhet

Vi använder vissa fysiska, organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder som är utformade för att förbättra integriteten och säkerheten för information som vi samlar in och underhåller. Var medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga och därför kan vi inte och garanterar inte att din information inte kommer att nås, ses, avslöjas, ändras eller förstöras genom brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller organisatoriska skyddsåtgärder. Internationella besökare och användare SJCAMs produkter och tjänster kan ansluta till servrar som finns i USA, Kina och Hong Kong, där så är tillämpligt. Om du väljer att använda SJCAMs produkter och tjänster från EU eller andra regioner i världen, observera att du kan överföra din information utanför dessa regioner för lagring och bearbetning. Vi kan också överföra dina uppgifter från USA, Kina och Hongkong till andra länder eller regioner i samband med lagring och bearbetning av data, uppfylla dina förfrågningar och tillhandahålla de tjänster som är associerade med SJCAMs produkter och tjänster. Genom att tillhandahålla din information om eller genom SJCAMs produkter eller tjänster samtycker du till sådan överföring, lagring och behandling.

Policyändringar och uppdateringar

Ändringar och uppdateringar av denna policy Vänligen besök den här sidan regelbundet för att hålla dig medveten om eventuella ändringar av denna policy, som vi kan uppdatera då och då. Om vi ändrar denna policy kommer vi att göra den tillgänglig på eller genom SJCAMs produkter och tjänster och ange datum för den senaste revisionen. I händelse av att ändringarna väsentligt ändrar dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta, kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om ändringen. Din fortsatta användning av SJCAMs produkter och tjänster efter att den reviderade policyn har trätt i kraft indikerar att du har läst, förstått och samtyckt till den aktuella versionen av denna policy. Vår kontaktinformation Vänligen kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om denna policy eller vår datapraxis via e-post till support@sjcam.com. Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd. Adress: 3/F, Building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Kina (Postnummer: 518129).

Cookiepolicy

Vad är cookies? När du använder vissa SJCAM-produkter och -tjänster kan vi skicka en eller flera cookies – små textfiler som innehåller en sträng av alfanumeriska tecken – till din enhet. Vi kan använda både sessionscookies och persistenta cookies. En sessionscookie försvinner efter att du stänger din webbläsare. En beständig cookie finns kvar efter att du stänger din webbläsare och kan användas av din webbläsare vid efterföljande besök på Tjänsten. Granska din webbläsare

"Hjälp"-filen för att lära dig det korrekta sättet att ändra dina cookieinställningar. Observera att om du tar bort eller väljer att inte acceptera cookies, kanske du inte kan använda funktionerna i SJCAMs produkter och tjänster till fullo. Vi kan också använda cookies från tredje part. Till exempel använder vi Google Analytics för att samla in och bearbeta viss analysdata. SJCAM bearbetar eller svarar inte på webbläsares "spåra inte"-signaler eller andra liknande överföringar som indikerar en begäran om att inaktivera onlinespårning av användare som använder SJCAMs produkter och tjänster. Vi kan också automatiskt registrera viss information från din enhet genom att använda olika typer av teknik, inklusive "clear gifs" eller "web beacons" (tillsammans med cookies, "cookies och liknande tekniker"). Denna automatiskt insamlade information kan inkludera din IP-adress eller annan enhetsadress eller ID, webbläsare och/eller enhetstyp, de webbsidor eller webbplatser som du besöker precis innan eller precis efter att du använder en produkt eller tjänst, sidorna eller annat innehåll som du se eller på annat sätt interagera med en produkt eller tjänst, och de datum och tider som du besöker, kommer åt eller använder SJCAMs produkter och tjänster. Vi kan också använda dessa tekniker för att samla in information om din interaktion med e-postmeddelanden, till exempel om du öppnade, klickade på eller vidarebefordrade ett meddelande. Denna information samlas in från alla användare och kan vara kopplad till annan information om dig. Cookies som används av SJCAM Vi använder olika typer av cookies enligt nedan. De hjälper oss att tillhandahålla och förbättra vår tjänst, som att visa dig den mest relevanta informationen och din anpassade webbsida. Vissa eller alla cookies som listas kan lagras i din webbläsare eller dina enheter. Autentisering Dessa cookies och liknande tekniker kommer att berätta för oss när du loggar in på vår webbplats, och tillåter oss att visa dig lämplig och relevant information och funktioner. Till exempel kommer dessa cookies och liknande tekniker att göra det möjligt för oss att visa dig relevant social information när du är inloggad och besöker andra webbplatser som använder SJCAM-annonseringsplugin. Vi använder också denna information för att förstå hur du använder SJCAMs produkter och tjänster. Säkerhet Dessa cookies och liknande tekniker hjälper till att hålla SJCAMs produkter och tjänster säkra och pålitliga. De aktiverar säkerhetsfunktioner och upptäcker aktiviteter som bryter mot användarvillkoren och policyerna, såsom obehörig inloggning och bedräglig användning av våra produkter och tjänster. Till exempel, när någon loggar in på ditt konto från en webbläsare eller IP-adress som skiljer sig från cookies-posten, kommer du att få ett meddelande och kommer att kunna neka en sådan persons åtkomst till ditt konto. Dessa cookies och liknande tekniker kommer också att registrera förfrågningar om information från Internet och blockera attacker som försök att stjäla ditt användarinnehåll som laddats upp till SJCAM-webbplatser. Lokalisering Dessa cookies och liknande tekniker hjälper oss att tillhandahålla lokaliserade upplevelser, som att visa webbplatsens innehåll på ditt föredragna språk. Funktioner, tjänster Dessa cookies och liknande tekniker hjälper oss att leverera produkter och tjänster. Till exempel kan dessa cookies och liknande tekniker fylla i ditt användar-ID när du loggar in, visa dina vänner som är online och lagra dina inställningar för att ge dig anpassat innehåll och upplevelser, till exempel personliga förslag. Prestanda Dessa cookies och liknande tekniker hjälper oss att förbättra användarupplevelsen. Till exempel hjälper dessa cookies och liknande tekniker oss att omfördela arbetsbelastningen mellan våra servrar. Dessutom lagrar de viss information i din webbläsare eller enhet för att vår webbsida ska kunna svara snabbare. Analys, forskning Dessa cookies och liknande tekniker hjälper oss att förstå din användning av våra produkter och tjänster för att förbättra dem. Till exempel kan vi använda dessa cookies och liknande tekniker för att förstå hur du använder SJCAM-appar och webbplatser för att förbättra deras funktioner. Cookies Används när du använder mobila enheter Vissa mobila enheter delar samma funktioner med datorer, till exempel stöd för fullfjädrade webbläsare. När du använder den här typen av enheter som smarta telefoner använder vi cookies på liknande sätt som när du använder datorer. Andra enheter kan använda olika teknologier, såsom lokal lagring, Software Development Kits (SDK) eller Advanced Programming Interfaces (API) för att underlätta ovannämnda processer som utförs av cookies. Vi kan få eller ta emot information om din enhet, våra appar eller andra appar. Vi kan också använda dessa tekniker för att lagra information på din enhet. Till exempel kan vi få information om din mobila enhets märke och modell när du ber andra om hjälp via vår app. Läs om särskilda cookies Webbläsare skickar cookies för en viss domän (som sjcam.com) till webbplatsen varje gång en enhet med dessa cookies kommer åt innehåll från den domänen. Detta innebär att om din enhet lagrar cookies för sjcam.com, kommer den att skicka dessa cookies till SJCAM när den kommer åt en webbsida på sjcam.com. Cookieanvändning utan ett SJCAM-konto eller efter din utloggning Vi använder fortfarande cookie om du inte har ett SJCAM-konto eller har loggat ut ditt konto. Efter din utloggning kommer vi att använda en cookie för att:

Identifiera och avsluta konton i strid med användarvillkoren eller SJCAM-policyer;

Återställ ditt förlorade konto;

Erkänn användningen av offentliga datorer och meddela för att minska risken för datastöld;

Förstå din interaktion med våra produkter och tjänster och våra partners.

Om du inte har ett SJCAM-konto och har besökt sjcam.com kommer vi att använda en cookie för att skydda SJCAM-produkter och -tjänster och SJCAM-kunder från skadlig aktivitet såsom överbelastningsattacker och massskapande av falska konton.