Zásady ochrany osobných údajov

generál

Ďakujeme vám za váš záujem o Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd. a jej pridružené spoločnosti („SJCAM“, „my“ alebo „nás“) a o rôzny hardvér, firmvér, softvér, webové stránky, aplikácie a služby poskytované spoločnosťou nás a na ktorých je zobrazený odkaz na tieto Zásady ochrany osobných údajov (tieto „Zásady“) (každý „Produkt“ alebo „Služba“ a spoločne „Produkty a služby SJCAM“). Táto politika popisuje:

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme

Ako používame a zdieľame tieto informácie

Práva a voľby, ktoré máte v súvislosti s týmito informáciami

Kroky, ktoré podnikáme na ochranu týchto informácií

Obmedzenia týchto zásad týkajúce sa webových stránok a obsahu tretích strán

Ako prenášame vaše informácie

Ako môžeme zmeniť tieto Zásady a ako nás môžete kontaktovať

Používaním produktov a služieb SJCAM súhlasíte s postupmi ochrany osobných údajov popísanými v týchto zásadách. Táto politika je súčasťou a podlieha Podmienkam používania produktov a služieb SJCAM, ktoré používate.

Zhromaždené informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme o produktoch a službách SJCAM

Informácie poskytnuté používateľom. Keď používate produkty a služby SJCAM, môžete nám poskytnúť informácie o vás vrátane vášho mena, e-mailovej adresy, poštovej adresy, čísla mobilného telefónu a platobných údajov (ak používate produkty a služby SJCAM na nákupy alebo finančné transakcie) . Pri používaní produktov a služieb SJCAM nám môžete poskytnúť informácie rôznymi spôsobmi. Napríklad nám poskytujete informácie, keď sa zaregistrujete na účet SJCAM, používate produkty a služby SJCAM, odošlete poverenia alebo iné informácie na overenie účtu alebo nám pošlete požiadavky týkajúce sa služieb zákazníkom pomocou produktov a služieb SJCAM alebo iných komunikačných prostriedkov.

Súbory cookie a automaticky zhromažďované informácie. Keď používate určité produkty a služby SJCAM, môžeme do vášho zariadenia odoslať jeden alebo viac súborov cookie – malé textové súbory obsahujúce reťazec alfanumerických znakov. Môžeme používať súbory cookie relácie aj trvalé súbory cookie. Súbor cookie relácie zmizne po zatvorení prehliadača. Trvalý súbor cookie zostane aj po zatvorení prehliadača a váš prehliadač ho môže použiť pri ďalších návštevách Služby. Skontrolujte súbor „Pomoc“ vášho webového prehliadača, aby ste sa dozvedeli správny spôsob úpravy nastavení súborov cookie. Upozorňujeme, že ak vymažete alebo sa rozhodnete neprijímať súbory cookie, možno nebudete môcť naplno využívať funkcie produktov a služieb SJCAM. Môžeme použiť aj cookies tretích strán. SJCAM nespracováva ani nereaguje na signály „nesledovať“ webových prehliadačov alebo iné podobné prenosy, ktoré naznačujú požiadavku na zakázanie online sledovania používateľov, ktorí používajú produkty a služby SJCAM.

Môžeme tiež automaticky zaznamenávať určité informácie z vášho zariadenia pomocou rôznych typov technológií vrátane „jasných gifov“ alebo „webových majákov“. Tieto automaticky zhromažďované informácie môžu zahŕňať vašu IP adresu alebo adresu iného zariadenia alebo ID, webový prehliadač a/alebo typ zariadenia, webové stránky alebo lokality, ktoré navštívite tesne pred alebo tesne po použití produktu alebo služby, stránky alebo iný obsah, ktorý zobraziť alebo inak interagovať s produktom alebo službou a dátumy a časy, kedy navštívite produkty a služby SJCAM, k nim pristupujete alebo ich používate. Tieto technológie môžeme použiť aj na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa vašej interakcie s e-mailovými správami, napríklad či ste správu otvorili, klikli na ňu alebo ju poslali ďalej. Tieto informácie sa zhromažďujú od všetkých používateľov a môžu byť spojené s inými informáciami o vás. Naše používanie súborov cookie a iných automaticky zhromažďovaných informácií je vysvetlené ďalej v našich Zásadách používania súborov cookie.

Informácie týkajúce sa zariadenia a používania. Keď používate produkty a služby SJCAM, poskytnete nám informácie týkajúce sa (i) vášho produktu alebo služby SJCAM, vášho zariadenia mimo SJCAM, na ktorom sa produkt alebo služba SJCAM používa (vrátane počítačov, telefónov alebo iných zariadení, kde nainštalovať alebo získať prístup k produktom a službám SJCAM) a k vašim fotografiám alebo videám, ktoré nahráte pomocou produktov a služieb SJCAM. Tieto informácie môžu zahŕňať: (i) informácie o vašom zariadení, ktoré nie je SJCAM (vrátane ID vášho zariadenia, verzie hardvéru a operačného systému); (ii) informácie o vašom zariadení SJCAM (vrátane modelu a sériového čísla vášho zariadenia); (iii) geolokačné údaje týkajúce sa vášho zariadenia, ktoré nie je SJCAM, a zariadenia SJCAM a akejkoľvek fotografie alebo videa, ktoré ste odoslali pomocou produktov a služieb SJCAM; (iv) informácie o akejkoľvek zaznamenanej fotografii alebo videu vrátane názvu súboru videa, dĺžky videa, údajov EXIF týkajúcich sa fotografie alebo videa a údajov samotnej fotografie alebo videa; (v) ďalšie technické informácie, vrátane IP adresy používanej vaším zariadením, ktoré nie je SJCAM, a záznamov o používaní; a (vi) údaje spojené s vaším účtom SJCAM.

Webové majáky tretích strán a tlačidlá tretích strán. Môžeme zobrazovať obsah tretích strán v produktoch a službách SJCAM alebo prostredníctvom nich, vrátane reklamy tretích strán. Môžeme vám tiež umožniť prepojiť váš účet SJCAM so službami tretích strán, vrátane sociálnych sietí a komunikačných služieb tretích strán, alebo s nimi inak komunikovať. Okrem toho môžeme implementovať tlačidlá tretích strán (ako napríklad tlačidlá „páči sa mi“ alebo „zdieľať“) na Facebooku, ktoré môžu fungovať ako webové majáky, aj keď s tlačidlom neinteragujete. Informácie zhromaždené prostredníctvom webových majákov a tlačidiel tretích strán zhromažďujú priamo tieto tretie strany, nie spoločnosť SJCAM. Informácie zhromaždené treťou stranou týmto spôsobom podliehajú pravidlám zhromažďovania, používania a zverejňovania údajov tejto tretej strany.

Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Informácie z iných zdrojov. Môžeme získať informácie od tretích strán a zdrojov iných ako Produkty a služby SJCAM, ako sú naši obchodní partneri, dodávatelia, inzerenti a iné tretie strany.

Použitie zhromaždených informácií

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom produktov a služieb SJCAM, používame rôznymi spôsobmi pri poskytovaní produktov a služieb SJCAM a prevádzkovaní nášho podnikania, vrátane nasledujúcich:

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom produktov a služieb SJCAM, používame na prevádzku, údržbu, zlepšovanie a poskytovanie funkcií produktov a služieb SJCAM, na overovanie a správu používateľských účtov SJCAM, na poskytovanie služieb a informácií, ktoré požadujete, na odpovedanie na komentáre a otázky a inak poskytovať podporu používateľom a spracovávať a doručovať príspevky a odmeny v súvislosti s propagačnými akciami, ktoré môže SJCAM z času na čas ponúkať.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom produktov a služieb SJCAM, používame na pochopenie a analýzu trendov používania a preferencií našich používateľov, na zlepšenie produktov a služieb SJCAM a na vývoj nových produktov, služieb, funkcií a funkcií.

Vaše informácie môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali na administratívne, informačné a marketingové účely (ak ste súhlasili). To môže zahŕňať poskytovanie zákazníckych služieb alebo zasielanie komunikácií vrátane aktualizácií o akciách a udalostiach týkajúcich sa produktov a služieb ponúkaných nami a tretími stranami, s ktorými spolupracujeme. Požiadame vás o súhlas so zasielaním marketingových oznámení. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a my vám už nebudeme posielať marketingové oznámenia.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na: (i) prispôsobenie produktov a služieb SJCAM; (ii) poskytovať prispôsobené reklamy, obsah a informácie (ak ste súhlasili); (iii) monitorovať a analyzovať efektivitu produktov a služieb SJCAM a marketingových aktivít tretích strán; (iv) monitorovať súhrnné metriky používania stránok, ako je celkový počet návštevníkov a zobrazených stránok; a (v) kontrolovať vaše príspevky, príspevky a stav v akýchkoľvek propagačných akciách alebo iných aktivitách zahŕňajúcich produkty a služby SJCAM (ak ste súhlasili).

Prečo sme oprávnení používať vaše údaje Sme oprávnení používať vaše údaje týmito spôsobmi, pretože:

máme právne a regulačné povinnosti, ktoré musíme splniť;

možno budeme potrebovať, aby sme zaviedli, uplatnili alebo obhajovali naše zákonné práva alebo na účely súdneho konania; alebo

používanie vašich osobných údajov, ako je opísané, je nevyhnutné pre naše oprávnené obchodné záujmy (alebo oprávnené záujmy jednej alebo viacerých našich pridružených spoločností).

Keď zverejníme informácie Vaše informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom produktov a služieb SJCAM, nezverejníme tretím stranám, s výnimkou prípadov popísaných v týchto zásadách alebo tých, ktoré vám poskytneme v čase zhromažďovania informácií. Informácie môžeme poskytnúť tretím stranám za nasledujúcich okolností:

Vaše informácie môžeme zdieľať s našou materskou spoločnosťou, pridruženými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami globálne, aby sme vám mohli poskytnúť produkt a služby SJCAM.

Akékoľvek informácie, ktoré sa dobrovoľne rozhodnete nahrať na verejne prístupnú stránku alebo miesto pomocou produktov a služieb SJCAM, alebo ktoré sa rozhodnete zverejniť, budú dostupné každému, kto má prístup k danému obsahu, vrátane iných používateľov.

Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán, aby sme pre nás zabezpečili uľahčenie platieb, prepravu balíkov, vývoj aplikácií, hosting, údržbu, údaje o prostredí, overenie účtu a ďalšie služby. Od týchto poskytovateľov služieb požadujeme, aby používali alebo zverejňovali informácie, ktoré spracúvajú v našom mene, iba ak je to potrebné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

Môžeme uchovať a zverejniť vaše informácie, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takéto opatrenie je nevyhnutné na dodržanie platných zákonov, v reakcii na súdny príkaz, súdne alebo iné vládne predvolanie, príkaz alebo žiadosť, alebo inak spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Vyhradzujeme si tiež právo uchovávať a zverejňovať vaše informácie, o ktorých sa v dobrej viere domnievame, že sú vhodné alebo potrebné na (i) prijatie opatrení proti zodpovednosti, (ii) ochranu seba alebo iných pred podvodným, zneužívajúcim alebo nezákonným používaním alebo činnosťou, (iii) vyšetrovať a brániť sa proti akýmkoľvek nárokom alebo obvineniam tretích strán, (iv) chrániť bezpečnosť alebo integritu produktov a služieb SJCAM a akýchkoľvek zariadení alebo zariadení používaných na sprístupnenie produktov a služieb SJCAM, alebo (v) chrániť naše vlastnícke alebo iné zákonné práva (vrátane, ale nie výlučne, presadzovania našich zmlúv) alebo práv, majetku alebo bezpečnosti iných.

Spoločnosť SJCAM využíva poskytovateľa overovacích služieb tretej strany na overenie určitých používateľov produktov a služieb SJCAM a spoločnosť SJCAM môže poskytnúť informácie tomuto poskytovateľovi služieb. Poskytovateľ služby si môže ponechať informácie o poverení poskytnuté ako súčasť overenia účtu na účely dodržiavania predpisov a na iné účely a môže poskytnúť tieto informácie, ako aj vaše prihlasovacie meno používateľa alebo e-mailovú adresu vládnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní, regulačným orgánom a iným riadne oprávneným stranám. ako to vyžadujú alebo povoľujú platné zákony. Od tohto poskytovateľa služieb na základe zmluvy vyžadujeme, aby používal alebo zverejňoval informácie, ktoré spracúva v našom mene, iba ak je to potrebné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

Ak súhlasíte s naším sprístupnením informácií tretej strane, ako sú obchodní partneri, alebo ako inak oprávnené podľa platných zákonov.

Informácie o našich používateľoch, vrátane informácií, ktoré ste poskytli, a akýchkoľvek informácií zhromaždených prostredníctvom produktov a služieb SJCAM, môžu byť zverejnené a inak oznámené nadobúdateľovi, nástupcovi alebo postupníkovi v rámci akéhokoľvek zlúčenia, akvizície, dlhového financovania, predaja aktív alebo podobne. transakcie, alebo v prípade platobnej neschopnosti, bankrotu alebo nútenej správy, pri ktorej sú informácie prevedené na jednu alebo viacero tretích strán ako jeden z našich obchodných aktív.

Môžeme sprístupniť určité súhrnné, neidentifikovateľné alebo neidentifikujúce informácie o používateľoch produktov a služieb SJCAM tretím stranám na rôzne účely, vrátane (i) dodržiavania rôznych oznamovacích povinností; (ii) na obchodné alebo marketingové účely; iii) analýza bezpečnosti výrobku; alebo (iii) pomáhať takýmto stranám pochopiť záujmy, zvyky a spôsoby používania určitých programov, obsahu, služieb, reklám, propagácií a/alebo funkcií produktov a služieb SJCAM našich používateľov.

Kedy môžeme preniesť vaše informácie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenesené a uložené na miesto určenia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Môžu ho spracovať aj zamestnanci pôsobiaci mimo EHP, ktorí pracujú pre naše pridružené spoločnosti alebo pre jedného z našich dodávateľov. Keď prenášame vaše informácie mimo EHP, zabezpečíme, aby boli chránené spôsobom, ktorý je v súlade s tým, ako budeme vaše informácie chrániť v EHP. Dá sa to urobiť viacerými spôsobmi, napríklad:

krajina, do ktorej posielame informácie, môže byť schválená Európskou komisiou;

príjemca mohol podpísať zmluvu na základe „vzorových zmluvných doložiek“ schválených Európskou komisiou, ktorá ho zaväzuje chrániť vaše informácie; alebo

ak sa príjemca nachádza v USA, môže byť certifikovaným členom schémy EU-US Privacy Shield.

Za iných okolností nám zákon môže povoliť iný prenos vašich informácií mimo EHP. Vo všetkých prípadoch však zabezpečíme, aby bol akýkoľvek prenos vašich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane údajov. Viac podrobností o ochrane poskytnutej vašim informáciám pri ich prenose mimo EHP (vrátane kópie štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré sme uzavreli s príjemcami vašich osobných údajov) môžete získať tak, že nás kontaktujete v súlade s „našimi Kontaktné informácie“ nižšie.

Práva týkajúce sa zhromaždených informácií

Vaše práva a voľby, ktoré máte v súvislosti s týmito informáciami V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať právo požiadať o prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame, a získať informácie o nich, aktualizovať alebo opraviť nepresnosti v informáciách, ktoré o vás uchovávame, a mať tieto informácie zablokované alebo odstránené, podľa potreby. Vaše právo na prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame, môže byť obmedzené miestnymi zákonmi. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich informácií alebo odvolať svoj súhlas s naším spracovaním informácií o vás, vrátane prenosu informácií do iných krajín. Upozorňujeme však, že ak uplatníte svoje právo namietať alebo svoje práva na zablokovanie alebo vymazanie, ak odmietnete s nami zdieľať určité informácie alebo ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov o vás, možno nebudeme môcť poskytnúť vám niektoré alebo akékoľvek funkcie a funkcie produktov a služieb SJCAM. Upozorňujeme však, že aj keď ste odvolali svoj súhlas so spracovaním vašich údajov, stále môžeme byť oprávnení spracúvať vaše údaje, ak na to máme iný legitímny dôvod (iný ako súhlas) a že môžu nastať okolnosti, kedy požiadate nás o vymazanie vašich údajov, ale my sme zo zákona oprávnení si ich ponechať. Môžete mať tiež právo na to, aby sme za určitých okolností obmedzili spracúvanie vašich údajov. Opäť môžu nastať okolnosti, kedy nás požiadate, aby sme obmedzili spracúvanie vašich údajov, ale my sme zo zákona oprávnení túto žiadosť odmietnuť. Za určitých okolností môžete mať právo získať niektoré svoje informácie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať, aby sme tieto informácie preniesli tretej strane, ak je to technicky možné. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje iba na informácie, ktoré ste nám poskytli. Máte tiež právo podať sťažnosť regulátorovi ochrany údajov, ak si myslíte, že bolo z našej strany porušené akékoľvek z vašich práv. Môžete aktualizovať, opraviť alebo odstrániť určité informácie a preferencie účtu SJCAM tak, že prejdete na stránku preferencií svojho účtu, ktorá je dostupná prostredníctvom určitých produktov a služieb SJCAM, vrátane sjcam.com a určitých mobilných aplikácií SJCAM (vrátane aplikácie „SJCAM Zone“). Ak chcete získať prístup alebo zmeniť akékoľvek ďalšie informácie, ktoré o vás uchovávame, môžete nás kontaktovať na adrese support@sjcam.com. Podobne, ak zatvoríte svoj účet SJCAM, nebudete sa môcť prihlásiť do produktov alebo služieb SJCAM ani získať prístup k žiadnym svojim informáciám. Kedykoľvek si však môžete otvoriť nový účet. Upozorňujeme, že hoci sa akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte, prejavia v databázach aktívnych používateľov v primeranom časovom období, môžeme si ponechať všetky informácie, ktoré nám poskytnete v súlade s platnými zákonmi, na účely zálohovania, archivácie, predchádzania podvodom a zneužívaniu, analýzy a spokojnosti. zákonných povinností alebo ak sa inak odôvodnene domnievame, že na to máme legitímny dôvod. Okrem toho, ak už boli určité informácie poskytnuté tretím stranám, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, uchovávanie týchto informácií bude podliehať zásadám týchto tretích strán. Ak od nás dostávate komerčné e-maily alebo textové správy, môžete sa kedykoľvek odhlásiť podľa pokynov uvedených v e-maile alebo textovej správe. Môžete sa tiež odhlásiť z prijímania komerčných e-mailov alebo textových správ od nás zaslaním vašej žiadosti e-mailom na adresu support@sjcam.com. Uchovávanie vašich informácií Doba, počas ktorej uchovávame vaše informácie, sa bude líšiť. Doba uchovávania bude určená rôznymi kritériami vrátane:

účel, na ktorý ich používame – informácie budeme musieť uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na tento účel; a

zákonné povinnosti – zákony alebo nariadenia môžu stanoviť minimálnu dobu, počas ktorej musíme uchovávať vaše informácie.

Služby tretích strán Produkty a služby SJCAM môžu obsahovať funkcie alebo odkazy na webové stránky a služby poskytované tretími stranami. Akékoľvek informácie, ktoré poskytnete na stránkach alebo službách tretích strán, sa poskytujú priamo prevádzkovateľom takýchto služieb a podliehajú prípadným zásadám týchto prevádzkovateľov, ktoré upravujú súkromie a bezpečnosť, a to aj v prípade, že k nim pristupujete prostredníctvom produktov a služieb SJCAM. Nie sme zodpovední za obsah alebo postupy a zásady ochrany osobných údajov a zabezpečenia stránok alebo služieb tretích strán, na ktoré sú poskytované odkazy alebo prístup prostredníctvom produktov a služieb SJCAM. Ochrana súkromia detí Produkty a služby SJCAM nie sú zamerané na deti mladšie ako 15 rokov. Bez súhlasu rodičov vedome nezhromažďujeme informácie od detí mladších ako 15 rokov.

Bezpečnosť údajov

Používame určité fyzické, organizačné a technické záruky, ktoré sú navrhnuté tak, aby zlepšili integritu a bezpečnosť informácií, ktoré zhromažďujeme a uchovávame. Prosím, uvedomte si, že žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé alebo nepreniknuteľné, a preto nemôžeme a nezaručujeme, že vaše informácie nebudú sprístupnené, zobrazené, zverejnené, zmenené alebo zničené porušením akýchkoľvek našich fyzických, technických alebo organizačných záruk. Medzinárodní návštevníci a používatelia Produkty a služby SJCAM sa môžu pripojiť k serverom hosteným v Spojených štátoch, Číne a Hongkongu, ak je to vhodné. Ak sa rozhodnete používať produkty a služby SJCAM z Európskej únie alebo iných regiónov sveta, vezmite prosím na vedomie, že svoje informácie možno prenášate mimo tieto regióny na účely uchovávania a spracovania. Taktiež môžeme preniesť vaše údaje z USA, Číny a Hongkongu do iných krajín alebo regiónov v súvislosti s ukladaním a spracovaním údajov, plnením vašich požiadaviek a poskytovaním služieb spojených s produktmi a službami SJCAM. Poskytnutím vašich informácií o produktoch alebo službách SJCAM alebo ich prostredníctvom súhlasíte s takýmto prenosom, ukladaním a spracovaním.

Zmeny a aktualizácie zásad

Zmeny a aktualizácie týchto zásad Pravidelne navštevujte túto stránku, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách týchto zásad, ktoré môžeme z času na čas aktualizovať. Ak tieto Zásady upravíme, sprístupníme ich v produktoch a službách SJCAM alebo prostredníctvom nich a uvedieme dátum poslednej revízie. V prípade, že úpravy podstatne zmenia vaše práva alebo povinnosti podľa tejto zmluvy, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás o zmene informovali. Vaše ďalšie používanie produktov a služieb SJCAM po nadobudnutí účinnosti revidovaných zásad znamená, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s aktuálnou verziou týchto zásad. Naše kontaktné informácie Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto Zásad alebo našich postupov v oblasti údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese support@sjcam.com. Adresa Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.: 3/F, budova C, č. 2, cesta 1, priemyselná oblasť Shangxue, ulica Bantian, okres Longgang, Shenzhen, Čína (PSČ: 518129).

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Keď používate určité produkty a služby SJCAM, môžeme do vášho zariadenia odoslať jeden alebo viac súborov cookie – malé textové súbory obsahujúce reťazec alfanumerických znakov. Môžeme používať súbory cookie relácie aj trvalé súbory cookie. Súbor cookie relácie zmizne po zatvorení prehliadača. Trvalý súbor cookie zostane aj po zatvorení prehliadača a váš prehliadač ho môže použiť pri ďalších návštevách Služby. Skontrolujte svoj webový prehliadač

Súbor „Pomoc“ sa dozviete o správnom spôsobe úpravy nastavení súborov cookie. Upozorňujeme, že ak vymažete alebo sa rozhodnete neprijímať súbory cookie, možno nebudete môcť naplno využívať funkcie produktov a služieb SJCAM. Môžeme použiť aj cookies tretích strán. Google Analytics napríklad používame na zhromažďovanie a spracovanie určitých analytických údajov. SJCAM nespracováva ani nereaguje na signály „nesledovať“ webových prehliadačov alebo iné podobné prenosy, ktoré naznačujú požiadavku na zakázanie online sledovania používateľov, ktorí používajú produkty a služby SJCAM. Môžeme tiež automaticky zaznamenávať určité informácie z vášho zariadenia pomocou rôznych typov technológií, vrátane „jasných gifov“ alebo „webových majákov“ (spolu so súbormi cookie, „cookies a podobnými technológiami“). Tieto automaticky zhromažďované informácie môžu zahŕňať vašu IP adresu alebo adresu iného zariadenia alebo ID, webový prehliadač a/alebo typ zariadenia, webové stránky alebo lokality, ktoré navštívite tesne pred alebo tesne po použití produktu alebo služby, stránky alebo iný obsah, ktorý zobraziť alebo inak interagovať s produktom alebo službou a dátumy a časy, kedy navštívite produkty a služby SJCAM, k nim pristupujete alebo ich používate. Tieto technológie môžeme použiť aj na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa vašej interakcie s e-mailovými správami, napríklad či ste správu otvorili, klikli na ňu alebo ju poslali ďalej. Tieto informácie sa zhromažďujú od všetkých používateľov a môžu byť spojené s inými informáciami o vás. Súbory cookie používané spoločnosťou SJCAM Používame rôzne typy súborov cookie, ako je uvedené nižšie. Pomáhajú nám poskytovať a zlepšovať naše služby, ako napríklad zobrazenie najrelevantnejších informácií a prispôsobenej webovej stránky. Niektoré alebo všetky uvedené súbory cookie môžu byť uložené vo vašom prehliadači alebo zariadeniach. Autentifikácia Tieto súbory cookie a podobné technológie nám povedia, keď sa prihlásite na našu webovú stránku, a umožnia nám zobraziť vám vhodné a relevantné informácie a funkcie. Tieto súbory cookie a podobné technológie nám napríklad umožnia zobrazovať vám relevantné sociálne informácie, keď ste prihlásení a navštevujete iné webové stránky využívajúce reklamný doplnok SJCAM. Tieto informácie používame aj na pochopenie toho, ako používate produkty a služby SJCAM. Bezpečnosť Tieto súbory cookie a podobné technológie pomáhajú udržiavať produkty a služby SJCAM bezpečné a spoľahlivé. Umožňujú funkcie zabezpečenia a zisťujú činnosti porušujúce podmienky používania a zásady, ako je neoprávnené prihlásenie a podvodné používanie našich produktov a služieb. Napríklad, keď sa niekto prihlási do vášho účtu z prehliadača alebo IP adresy odlišnej od záznamu cookies, dostanete upozornenie a budete môcť takejto osobe zamietnuť prístup k vášmu účtu. Tieto súbory cookie a podobné technológie budú tiež zaznamenávať žiadosti o informácie z internetu a blokovať útoky, ako sú pokusy o krádež vášho používateľského obsahu nahraného na webové stránky SJCAM. Lokalizácia Tieto súbory cookie a podobné technológie nám pomáhajú poskytovať lokalizované skúsenosti, ako napríklad zobrazenie obsahu webovej stránky vo vami preferovanom jazyku. Funkcie, služby Tieto súbory cookie a podobné technológie nám pomáhajú poskytovať produkty a služby. Tieto súbory cookie a podobné technológie môžu napríklad predvyplniť vaše ID používateľa pri prihlásení, ukázať vašim priateľom, ktorí sú online, a uložiť vaše preferencie, aby vám poskytli prispôsobený obsah a skúsenosti, ako sú prispôsobené návrhy. Výkon Tieto súbory cookie a podobné technológie nám pomáhajú zlepšiť používateľskú skúsenosť. Tieto súbory cookie a podobné technológie nám napríklad pomáhajú prerozdeliť pracovné zaťaženie medzi naše servery. Tiež ukladajú niektoré informácie vo vašom prehliadači alebo zariadení, aby umožnili našej webovej stránke rýchlejšie reagovať. Analytika, prieskum Tieto súbory cookie a podobné technológie nám pomáhajú pochopiť, ako používate naše produkty a služby, aby sme ich zlepšili. Môžeme napríklad použiť tieto súbory cookie a podobné technológie, aby sme pochopili, ako spolupracujete s aplikáciami a webovými stránkami SJCAM na zlepšenie ich funkcií. Súbory cookie sa používajú pri používaní mobilných zariadení Niektoré mobilné zariadenia zdieľajú rovnaké funkcie s počítačmi, ako je napríklad podpora plnohodnotných prehliadačov. Keď používate tento typ zariadení, ako sú chytré telefóny, používame súbory cookie podobným spôsobom, ako keď používate počítače. Iné zariadenia môžu využívať rôzne technológie, ako napríklad lokálne úložisko, súpravy na vývoj softvéru (SDK) alebo rozhrania API (Advanced Programming Interfaces) na uľahčenie vyššie uvedených procesov vykonávaných súbormi cookie. Môžeme získavať alebo prijímať informácie o vašom zariadení, našich aplikáciách alebo iných aplikáciách. Tieto technológie môžeme použiť aj na ukladanie informácií na vašom zariadení. Môžeme napríklad dostať informácie o značke a modeli vášho mobilného zariadenia, keď prostredníctvom našej aplikácie požiadate ostatných o pomoc. Čítanie konkrétnych súborov cookie Prehliadače budú odosielať súbory cookie pre konkrétnu doménu (napríklad sjcam.com) na webovú stránku zakaždým, keď zariadenie s týmito súbormi cookie pristúpi k obsahu z tejto domény. To znamená, že ak vaše zariadenie ukladá cookies pre sjcam.com, odošle tieto cookies do SJCAM, keď vstúpi na webovú stránku na sjcam.com. Používanie súborov cookie bez účtu SJCAM alebo po vašom odhlásení Súbory cookie stále používame, ak nemáte účet SJCAM alebo ste sa zo svojho účtu odhlásili. Po vašom odhlásení použijeme súbor cookie na:

Identifikovať a zrušiť účty v rozpore s Podmienkami používania alebo zásadami SJCAM;

Obnovte svoj stratený účet;

Rozpoznať používanie verejných počítačov a upozorniť, aby ste znížili riziko krádeže údajov;

Pochopte svoju interakciu s našimi produktmi a službami a produktmi a službami našich partnerov.

Ak nemáte účet SJCAM a navštívili ste sjcam.com, použijeme súbor cookie na ochranu produktov a služieb SJCAM a zákazníkov SJCAM pred škodlivými aktivitami, ako sú útoky odmietnutia služby a hromadné vytváranie falošných účtov.