Privacybeleid

Algemeen

Bedankt voor uw interesse in Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd. en de daaraan gelieerde bedrijven (“SJCAM”, “wij” of “ons”) en in de verschillende hardware, firmware, software, websites, applicaties en diensten die door ons en waarop een link naar dit Privacybeleid (dit “Beleid”) wordt weergegeven (elk een “Product” of “Service” en, gezamenlijk, de “SJCAM-producten en -diensten”). Dit beleid beschrijft:

De informatie die wij van u verzamelen

Hoe wij deze informatie gebruiken en delen

De rechten en keuzes die u heeft met betrekking tot deze informatie

De stappen die we nemen om deze informatie te beschermen

De beperkingen van dit beleid met betrekking tot websites en inhoud van derden

Hoe wij uw gegevens overdragen

Hoe we dit beleid kunnen wijzigen en hoe u contact met ons kunt opnemen

Door producten en diensten van SJCAM te gebruiken, stemt u in met de privacypraktijken die in dit beleid worden beschreven. Dit beleid is opgenomen in en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor de SJCAM-producten en -diensten die u gebruikt.

Verzamelde informatie

Informatie die we verzamelen over de SJCAM-producten en -diensten

Door de gebruiker verstrekte informatie. Wanneer u SJCAM-producten en -diensten gebruikt, kunt u ons informatie over u verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres, mobiel telefoonnummer en betalingsinformatie (als u SJCAM-producten en -diensten gebruikt om aankopen of financiële transacties aan te gaan) . U kunt ons op verschillende manieren informatie verstrekken wanneer u SJCAM-producten en -diensten gebruikt. U verstrekt ons bijvoorbeeld informatie wanneer u zich registreert voor een SJCAM-account, SJCAM-producten en -diensten gebruikt, inloggegevens of andere informatie indient voor accountverificatie, of ons klantenservicegerelateerde verzoeken stuurt met behulp van SJCAM-producten en -diensten of andere communicatiemiddelen.

Cookies en automatisch verzamelde informatie. Wanneer u bepaalde SJCAM-producten en -diensten gebruikt, kunnen we een of meer cookies (kleine tekstbestanden met een reeks alfanumerieke tekens) naar uw apparaat sturen. We kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies gebruiken. Een sessiecookie verdwijnt nadat u uw browser sluit. Er blijft een permanente cookie achter nadat u uw browser sluit en deze kan door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan de Dienst. Raadpleeg het “Help”-bestand van uw webbrowser om te leren hoe u uw cookie-instellingen op de juiste manier kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat als u cookies verwijdert of ervoor kiest deze niet te accepteren, u mogelijk niet optimaal gebruik kunt maken van de functies van SJCAM-producten en -diensten. We kunnen ook cookies van derden gebruiken. SJCAM verwerkt of reageert niet op 'niet volgen'-signalen van webbrowsers of andere soortgelijke transmissies die wijzen op een verzoek om het online volgen van gebruikers die SJCAM-producten en -diensten gebruiken, uit te schakelen.

We kunnen ook automatisch bepaalde informatie van uw apparaat registreren door gebruik te maken van verschillende soorten technologie, waaronder ‘clear gifs’ of ‘web beacons’. Deze automatisch verzamelde informatie kan uw IP-adres of ander apparaatadres of ID, webbrowser en/of apparaattype omvatten, de webpagina's of sites die u bezoekt vlak voor of vlak nadat u een Product of Dienst gebruikt, de pagina's of andere inhoud die u bezoekt een Product of Dienst bekijkt of er op andere wijze mee communiceert, en de data en tijden waarop u SJCAM-producten en -diensten bezoekt, opent of gebruikt. We kunnen deze technologieën ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw interactie met e-mailberichten, zoals of u een bericht hebt geopend, erop hebt geklikt of doorgestuurd. Deze informatie wordt verzameld van alle gebruikers en kan in verband worden gebracht met andere informatie over u. Ons gebruik van cookies en andere automatisch verzamelde informatie wordt verder uitgelegd in ons Cookiebeleid.

Apparaatgerelateerde en gebruiksgerelateerde informatie. Wanneer u SJCAM-producten en -diensten gebruikt, verstrekt u ons informatie met betrekking tot (i) uw SJCAM-product of -dienst, uw niet-SJCAM-apparaat waarop het SJCAM-product of de SJCAM-dienst wordt gebruikt (inclusief computers, telefoons of andere apparaten waarop u SJCAM-producten en -diensten installeert of opent) en uw foto's of video's die u uploadt met behulp van SJCAM-producten en -diensten. Deze informatie kan het volgende omvatten: (i) informatie over uw niet-SJCAM-apparaat (inclusief uw apparaat-ID, hardwareversie en besturingssysteem); (ii) informatie over uw SJCAM-apparaat (inclusief het model- en serienummer van uw apparaat); (iii) geolocatiegegevens met betrekking tot uw niet-SJCAM-apparaat en SJCAM-apparaat en elke foto of video die u heeft ingediend met behulp van SJCAM-producten en -diensten; (iv) informatie over opgenomen foto's of video's, inclusief de naam van het videobestand, de lengte van de video, EXIF-gegevens met betrekking tot de foto of video, en de foto- of videogegevens zelf; (v) andere technische informatie, inclusief het IP-adres dat wordt gebruikt door uw niet-SJCAM-apparaat en gebruiksrecordgegevens; en (vi) gegevens die zijn gekoppeld aan uw SJCAM-account.

Webbakens van derden en knoppen van derden. We kunnen inhoud van derden weergeven op of via SJCAM-producten en -diensten, inclusief advertenties van derden. We kunnen u ook in staat stellen uw SJCAM-account te verbinden met, of anderszins te communiceren met, diensten van derden, waaronder sociale netwerken en communicatiediensten van derden. Daarnaast kunnen we knoppen van derden implementeren (zoals Facebook-‘like’- of ‘share’-knoppen) die kunnen functioneren als webbakens, zelfs als u geen interactie met de knop heeft. Informatie verzameld via webbakens en knoppen van derden wordt rechtstreeks door deze derden verzameld, niet door SJCAM. Informatie die op deze manier door een derde partij wordt verzameld, is onderworpen aan het eigen beleid voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens van die derde partij.

Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Informatie uit andere bronnen. We kunnen informatie verkrijgen van derden en andere bronnen dan SJCAM-producten en -diensten, zoals onze zakenpartners, aannemers, adverteerders en andere derde partijen.

Gebruik van verzamelde informatie

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen We gebruiken informatie die we verzamelen via SJCAM-producten en -diensten op verschillende manieren bij het leveren van de SJCAM-producten en -diensten en bij het runnen van ons bedrijf, waaronder de volgende:

We gebruiken de informatie die we verzamelen via SJCAM-producten en -diensten om functies van de SJCAM-producten en -diensten te bedienen, te onderhouden, te verbeteren en aan te bieden, om SJCAM-gebruikersaccounts te verifiëren en te beheren, om diensten en informatie te leveren waar u om vraagt, om te reageren op opmerkingen en vragen en anderszins om ondersteuning te bieden aan gebruikers, en om inzendingen en beloningen te verwerken en te leveren in verband met promoties die van tijd tot tijd door SJCAM kunnen worden aangeboden.

We gebruiken de informatie die we verzamelen via SJCAM-producten en -diensten om de gebruikstrends en voorkeuren van onze gebruikers te begrijpen en te analyseren, om de SJCAM-producten en -diensten te verbeteren en om nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit te ontwikkelen.

We kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor administratieve, informatieve en marketingdoeleinden (waar u toestemming hebt gegeven). Dit kan het verlenen van klantenservice of het verzenden van communicatie omvatten, inclusief updates over promoties en evenementen, met betrekking tot producten en diensten die worden aangeboden door ons en door derden waarmee we samenwerken. Wij zullen uw toestemming vragen om u marketingcommunicatie te sturen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken en wij sturen u geen marketingcommunicatie meer.

We kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken om: (i) SJCAM-producten en -diensten te personaliseren; (ii) aangepaste advertenties, inhoud en informatie verstrekken (waar u toestemming hebt gegeven); (iii) de effectiviteit van SJCAM-producten en -diensten en marketingactiviteiten van derden monitoren en analyseren; (iv) het monitoren van verzamelde statistieken over sitegebruik, zoals het totale aantal bezoekers en bekeken pagina's; en (v) uw inzendingen, inzendingen en status bekijken bij promoties of andere activiteiten waarbij producten en diensten van SJCAM betrokken zijn (waar u toestemming voor heeft gegeven).

Waarom wij het recht hebben om uw gegevens te gebruiken Wij hebben het recht om uw gegevens op deze manieren te gebruiken omdat:

we hebben wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan we moeten voldoen;

wij kunnen dit nodig hebben om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of met het oog op gerechtelijke procedures; of

het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven is noodzakelijk voor onze legitieme zakelijke belangen (of de legitieme belangen van een of meer van onze dochterondernemingen).

Wanneer we informatie openbaar maken We zullen uw informatie die we verzamelen via SJCAM-producten en -diensten niet aan derden bekendmaken, behalve zoals beschreven in dit beleid of zoals we aan u bekendmaken op het moment dat de informatie wordt verzameld. In de volgende omstandigheden kunnen we informatie aan derden bekendmaken:

We kunnen uw informatie wereldwijd delen met ons moederbedrijf, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen om u SJCAM-producten en -diensten te leveren.

Alle informatie die u vrijwillig kiest om te uploaden naar een openbaar toegankelijke site of locatie met behulp van SJCAM-producten en -diensten, of die u besluit openbaar te maken, zal beschikbaar zijn voor iedereen die toegang heeft tot die inhoud, inclusief andere gebruikers.

We werken samen met externe dienstverleners om betalingsfacilitatie, pakketvervoer, applicatieontwikkeling, hosting, onderhoud, omgevingsgegevens, accountverificatie en andere diensten voor ons te leveren. Wij eisen van deze dienstverleners dat zij de informatie die zij namens ons verwerken alleen gebruiken of openbaar maken als dat nodig is om namens ons diensten uit te voeren of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

We kunnen uw gegevens bewaren en openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is of als we in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, als reactie op een gerechtelijk bevel, een gerechtelijk of ander overheidsdagvaarding, bevel of verzoek, of om anderszins samen te werken met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.

We behouden ons ook het recht voor om uw gegevens te bewaren en openbaar te maken waarvan wij te goeder trouw menen dat deze passend of noodzakelijk zijn om (i) voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, (ii) onszelf of anderen te beschermen tegen frauduleus, beledigend of onwettig gebruik of activiteit, (iii) onderzoek doen naar en ons verdedigen tegen claims of beschuldigingen van derden, (iv) de veiligheid of integriteit van de SJCAM-producten en -diensten en alle faciliteiten of apparatuur die worden gebruikt om de SJCAM-producten en -diensten beschikbaar te stellen, beschermen, of (v) beschermen onze eigendoms- of andere wettelijke rechten (inclusief, maar niet beperkt tot, de handhaving van onze overeenkomsten), of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen.

SJCAM maakt gebruik van een externe verificatiedienstverlener om bepaalde gebruikers van SJCAM-producten en -diensten te verifiëren en SJCAM kan informatie aan deze dienstverlener bekendmaken. De serviceprovider kan de inloggegevens die zijn verstrekt als onderdeel van de accountverificatie bewaren voor nalevings- en andere doeleinden en kan dergelijke informatie, evenals uw gebruikersaanmeldings-ID of e-mailadres, verstrekken aan overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere naar behoren geautoriseerde partijen. zoals vereist of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. We eisen contractueel van deze dienstverlener dat hij de informatie die hij namens ons verwerkt alleen gebruikt of openbaar maakt als dat nodig is om namens ons diensten uit te voeren of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

Als u instemt met het openbaar maken van informatie aan een derde partij, zoals zakenpartners, of zoals anderszins toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Informatie over onze gebruikers, inclusief informatie die u heeft verstrekt en alle informatie verzameld via SJCAM-producten en -diensten, kan openbaar worden gemaakt en anderszins worden gecommuniceerd aan een overnemende partij, opvolger of rechtverkrijgende als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa of iets dergelijks. transactie, of in geval van insolventie, faillissement of curatele waarbij informatie wordt overgedragen aan een of meer derde partijen als een van onze bedrijfsactiva.

We kunnen bepaalde geaggregeerde, geanonimiseerde of niet-identificeerbare informatie over gebruikers van SJCAM-producten en -diensten beschikbaar stellen aan derden voor verschillende doeleinden, waaronder (i) naleving van verschillende rapportageverplichtingen; (ii) voor zakelijke of marketingdoeleinden; (iii) productveiligheidsanalyse; of (iii) om dergelijke partijen te helpen bij het begrijpen van de interesses, gewoonten en gebruikspatronen van onze gebruikers voor bepaalde programma's, inhoud, diensten, advertenties, promoties en/of functionaliteit van SJCAM-producten en -diensten.

Wanneer wij uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte mogen doorgeven De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en voor onze dochterondernemingen of voor een van onze leveranciers werkt. Wanneer we uw informatie buiten de EER overdragen, zullen we ervoor zorgen dat deze wordt beschermd op een manier die consistent is met hoe uw informatie door ons in de EER zal worden beschermd. Dit kan op een aantal manieren worden gedaan, bijvoorbeeld:

het land waarnaar we de informatie sturen, kan worden goedgekeurd door de Europese Commissie;

de ontvanger heeft mogelijk een contract ondertekend op basis van “modelcontractbepalingen” die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die hen verplichten uw gegevens te beschermen; of

als de ontvanger zich in de VS bevindt, kan deze een gecertificeerd lid zijn van het EU-VS Privacy Shield-programma.

In andere omstandigheden kan de wet ons toestaan om uw gegevens op een andere manier buiten de EER over te dragen. In alle gevallen zullen wij er echter voor zorgen dat elke overdracht van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt meer details verkrijgen over de bescherming die aan uw informatie wordt gegeven wanneer deze buiten de EER wordt overgedragen (inclusief een kopie van de standaardclausules inzake gegevensbescherming die we zijn aangegaan met de ontvangers van uw persoonlijke gegevens) door contact met ons op te nemen in overeenstemming met de “Onze Contactgegevens” hieronder.

Rechten met betrekking tot verzamelde informatie

Uw rechten en keuzes die u heeft met betrekking tot deze informatie Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot en informatie te ontvangen over de informatie die wij over u bijhouden, om onnauwkeurigheden in de informatie die wij over u bijhouden bij te werken of te corrigeren, en om de informatie te verkrijgen geblokkeerd of verwijderd, indien van toepassing. Uw recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren, kan beperkt zijn onder de lokale wetgeving. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om uw toestemming voor onze verwerking van gegevens over u in te trekken, inclusief de overdracht van gegevens naar andere landen. Houd er echter rekening mee dat als u uw recht op bezwaar of uw recht op blokkering of verwijdering uitoefent, als u weigert bepaalde informatie met ons te delen, of als u uw toestemming voor onze verwerking van informatie over u intrekt, wij mogelijk niet in staat zijn om u een deel of een deel van de kenmerken en functionaliteit van SJCAM-producten en -diensten te bieden. Houd er echter rekening mee dat zelfs als u uw toestemming voor onze verwerking van uw gegevens heeft ingetrokken, wij mogelijk nog steeds het recht hebben om uw gegevens te verwerken als we daarvoor een andere legitieme reden (anders dan toestemming) hebben en dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u vraagt ons om uw gegevens te wissen, maar wij zijn wettelijk gerechtigd deze te bewaren. Mogelijk hebt u ook het recht om te verzoeken dat wij in bepaalde omstandigheden de verwerking van uw gegevens beperken. Ook hier kunnen er omstandigheden zijn waarin u ons vraagt om onze verwerking van uw gegevens te beperken, maar wij zijn wettelijk gerechtigd om dat verzoek te weigeren. In bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk het recht om een deel van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en/of te verzoeken dat wij die gegevens aan een derde partij doorgeven als dit technisch haalbaar is. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming als u denkt dat een van uw rechten door ons is geschonden. U kunt bepaalde SJCAM-accountinformatie en -voorkeuren bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar uw accountvoorkeurenpagina te gaan, beschikbaar via bepaalde SJCAM-producten en -diensten, waaronder sjcam.com en bepaalde SJCAM mobiele applicaties (inclusief de "SJCAM Zone" -app). Als u andere informatie die wij over u bewaren wilt inzien of wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via support@sjcam.com. Als u uw SJCAM-account sluit, kunt u zich ook niet aanmelden bij SJCAM-producten of -diensten of toegang krijgen tot uw gegevens. U kunt echter op elk moment een nieuwe rekening openen. Houd er rekening mee dat hoewel alle wijzigingen die u aanbrengt binnen een redelijke termijn in actieve gebruikersdatabases zullen worden weerspiegeld, we alle informatie die u indient, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunnen bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, tevredenheid van wettelijke verplichtingen, of wanneer we anderszins redelijkerwijs geloven dat we een legitieme reden hebben om dit te doen. Als bepaalde informatie al aan derden is verstrekt, zoals beschreven in dit Privacybeleid, is het bewaren van die informatie bovendien onderworpen aan het beleid van die derden. Als u commerciële e-mail of sms-berichten van ons ontvangt, kunt u zich op elk moment afmelden door de instructies in de e-mail of het sms-bericht te volgen. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van commerciële e-mail- of sms-berichten van ons door uw verzoek per e-mail naar support@sjcam.com te sturen. Bewaring van uw gegevens Hoe lang wij uw gegevens bewaren, varieert. De bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria, waaronder:

het doel waarvoor we deze gebruiken – we zullen de informatie moeten bewaren zolang als nodig is voor dat doel; En

wettelijke verplichtingen – wet- of regelgeving kan een minimale periode bepalen gedurende welke wij uw gegevens moeten bewaren.

Diensten van derden SJCAM-producten en -diensten kunnen functies of links bevatten naar websites en diensten die door derden worden aangeboden. Alle informatie die u op sites of diensten van derden verstrekt, wordt rechtstreeks aan de exploitanten van dergelijke diensten verstrekt en is onderworpen aan het eventuele beleid van die exploitanten met betrekking tot privacy en veiligheid, zelfs als deze toegankelijk is via SJCAM-producten en -diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van sites of diensten van derden waarnaar links of toegang worden geboden via SJCAM-producten en -diensten. Privacy van kinderen SJCAM-producten en -diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 15 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 15 jaar zonder toestemming van de ouders.

Dataveiligheid

We gebruiken bepaalde fysieke, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de integriteit en veiligheid van de informatie die we verzamelen en onderhouden te verbeteren. Houd er rekening mee dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is en dat wij daarom niet kunnen en zullen garanderen dat uw gegevens niet worden geopend, bekeken, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van onze fysieke, technische of organisatorische veiligheidsmaatregelen. Internationale bezoekers en gebruikers SJCAM-producten en -diensten kunnen, indien van toepassing, verbinding maken met servers die worden gehost in de Verenigde Staten, China en Hong Kong. Als u ervoor kiest om SJCAM-producten en -diensten uit de Europese Unie of andere regio's van de wereld te gebruiken, houd er dan rekening mee dat u uw informatie mogelijk buiten deze regio's overdraagt voor opslag en verwerking. We kunnen uw gegevens ook vanuit de VS, China en Hong Kong overdragen naar andere landen of regio's in verband met de opslag en verwerking van gegevens, het voldoen aan uw verzoeken en het leveren van de diensten die verband houden met SJCAM-producten en -diensten. Door uw informatie op of via SJCAM-producten of -diensten te verstrekken, stemt u in met een dergelijke overdracht, opslag en verwerking.

Beleidswijzigingen en updates

Wijzigingen en updates van dit beleid Bezoek deze pagina regelmatig opnieuw om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit beleid, die we van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als we dit Beleid wijzigen, zullen we het beschikbaar maken op of via de SJCAM-producten en -diensten en de datum van de laatste herziening aangeven. In het geval dat de wijzigingen uw rechten of verplichtingen hieronder wezenlijk wijzigen, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de wijziging. Uw voortgezette gebruik van SJCAM-producten en -diensten nadat het herziene Beleid van kracht is geworden, geeft aan dat u de huidige versie van dit Beleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Onze contactgegevens Neem bij vragen of opmerkingen over dit beleid of onze gegevenspraktijken contact met ons op via e-mail op support@sjcam.com. Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd. Adres: 3/F, Gebouw C, NO.2, Weg 1, Shangxue Industriegebied, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China (Postcode: 518129).

Cookie beleid

Wat zijn cookies? Wanneer u bepaalde SJCAM-producten en -diensten gebruikt, kunnen we een of meer cookies (kleine tekstbestanden met een reeks alfanumerieke tekens) naar uw apparaat sturen. We kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies gebruiken. Een sessiecookie verdwijnt nadat u uw browser sluit. Er blijft een permanente cookie achter nadat u uw browser sluit en deze kan door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan de Dienst. Controleer uw webbrowser

“Help”-bestand voor meer informatie over de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat als u cookies verwijdert of ervoor kiest deze niet te accepteren, u mogelijk niet optimaal gebruik kunt maken van de functies van SJCAM-producten en -diensten. We kunnen ook cookies van derden gebruiken. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om bepaalde analysegegevens te verzamelen en te verwerken. SJCAM verwerkt of reageert niet op 'niet volgen'-signalen van webbrowsers of andere soortgelijke transmissies die wijzen op een verzoek om het online volgen van gebruikers die SJCAM-producten en -diensten gebruiken, uit te schakelen. We kunnen ook automatisch bepaalde informatie van uw apparaat registreren door gebruik te maken van verschillende soorten technologie, waaronder ‘clear gifs’ of ‘web beacons’ (samen met cookies, ‘cookies en soortgelijke technologieën’). Deze automatisch verzamelde informatie kan uw IP-adres of ander apparaatadres of ID, webbrowser en/of apparaattype omvatten, de webpagina's of sites die u bezoekt vlak voor of vlak nadat u een Product of Dienst gebruikt, de pagina's of andere inhoud die u bezoekt een Product of Dienst bekijkt of er op andere wijze mee communiceert, en de data en tijden waarop u SJCAM-producten en -diensten bezoekt, opent of gebruikt. We kunnen deze technologieën ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw interactie met e-mailberichten, zoals of u een bericht hebt geopend, erop hebt geklikt of doorgestuurd. Deze informatie wordt verzameld van alle gebruikers en kan in verband worden gebracht met andere informatie over u. Cookies gebruikt door SJCAM We gebruiken verschillende soorten cookies, zoals hieronder vermeld. Ze helpen ons onze dienstverlening te leveren en te verbeteren, zoals het tonen van de meest relevante informatie en uw op maat gemaakte webpagina. Sommige of alle genoemde cookies kunnen in uw browser of op uw apparaten worden opgeslagen. Authenticatie Deze cookies en soortgelijke technologieën vertellen ons wanneer u inlogt op onze website en stellen ons in staat u passende en relevante informatie en functies te tonen. Deze cookies en vergelijkbare technologieën stellen ons bijvoorbeeld in staat om u relevante sociale informatie te tonen wanneer u bent ingelogd en andere websites bezoekt die de SJCAM-advertentieplug-in gebruiken. We gebruiken deze informatie ook om te begrijpen hoe u SJCAM-producten en -diensten gebruikt. Beveiliging Deze cookies en soortgelijke technologieën helpen de producten en diensten van SJCAM veilig en betrouwbaar te houden. Ze maken beveiligingsfuncties mogelijk en detecteren activiteiten die de Gebruiksvoorwaarden en het beleid schenden, zoals ongeoorloofd inloggen en frauduleus gebruik van onze Producten en Diensten. Wanneer iemand bijvoorbeeld inlogt op uw account vanaf een browser of een ander IP-adres dan het cookierecord, ontvangt u een melding en kunt u de toegang van die persoon tot uw account weigeren. Deze cookies en soortgelijke technologieën registreren ook verzoeken om informatie van internet en blokkeren aanvallen zoals pogingen om uw gebruikersinhoud te stelen die is geüpload naar SJCAM-websites. Lokalisatie Deze cookies en soortgelijke technologieën helpen ons gelokaliseerde ervaringen te bieden, zoals het weergeven van de website-inhoud in de taal van uw voorkeur. Functies, Diensten Deze cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons Producten en Diensten te leveren. Deze cookies en soortgelijke technologieën kunnen bijvoorbeeld uw gebruikers-ID vooraf invullen wanneer u inlogt, uw vrienden laten zien wie online zijn en uw voorkeuren opslaan om u aangepaste inhoud en ervaringen te bieden, zoals gepersonaliseerde suggesties. Prestaties Deze cookies en soortgelijke technologieën helpen ons de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies en soortgelijke technologieën helpen ons bijvoorbeeld de werklast over onze servers te verdelen. Ze slaan ook bepaalde informatie op in uw browser of apparaat, zodat onze webpagina sneller kan reageren. Analyses, onderzoek Deze cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons uw gebruik van onze producten en diensten te begrijpen en deze te verbeteren. We kunnen deze cookies en soortgelijke technologieën bijvoorbeeld gebruiken om te begrijpen hoe u omgaat met SJCAM-apps en websites om hun functies te verbeteren. Gebruik van cookies wanneer u mobiele apparaten gebruikt Sommige mobiele apparaten delen dezelfde functies met computers, zoals de ondersteuning van volledig uitgeruste browsers. Wanneer u dit soort apparaten, zoals smartphones, gebruikt, gebruiken wij cookies op dezelfde manier als wanneer u computers gebruikt. Andere apparaten kunnen verschillende technologieën gebruiken, zoals lokale opslag, Software Development Kits (SDK's) of Advanced Programming Interfaces (API's) om de bovengenoemde processen die door cookies worden uitgevoerd, te vergemakkelijken. We kunnen informatie verkrijgen of ontvangen over uw apparaat, onze apps of andere apps. We kunnen deze technologieën ook gebruiken om informatie op uw apparaat op te slaan. We kunnen bijvoorbeeld informatie ontvangen over het merk en model van uw mobiele apparaat wanneer u via onze app anderen om hulp vraagt. Bepaalde cookies lezen Browsers sturen cookies voor een bepaald domein (zoals sjcam.com) naar de website telkens wanneer een apparaat met die cookies toegang krijgt tot inhoud van dat domein. Dit betekent dat als uw apparaat cookies opslaat voor sjcam.com, het deze cookies naar SJCAM verzendt wanneer het een webpagina op sjcam.com bezoekt. Cookiegebruik zonder een SJCAM-account of na uw uitloggen We gebruiken nog steeds cookies als u geen SJCAM-account heeft of bent uitgelogd bij uw account. Nadat u zich heeft afgemeld, gebruiken wij cookies om:

Identificeer en beëindig accounts die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden of het SJCAM-beleid;

Herstel uw verloren account;

Herken het gebruik van openbare computers en stel hiervan op de hoogte om het risico op gegevensdiefstal te verminderen;

Begrijp uw interactie met onze producten en diensten en die van onze partners.

Als u geen SJCAM-account heeft en sjcam.com hebt bezocht, zullen we cookies gebruiken om SJCAM-producten en -diensten en SJCAM-klanten te beschermen tegen kwaadwillige activiteiten zoals denial-of-service-aanvallen en het massaal aanmaken van nep-accounts.