Garanti

Rapportering

SJCAM garanterar att varje SJCAM-produkt kommer att vara fri från material- och tillverkningsdefekter vid normal användning under garantiperioden. Garantiperioden börjar från det datum då din SJCAM-produkt köps eller ska fastställas separat av SJCAM.

Garanti reparationspolicy

Du kan begära garantireparationsservice där:

Produkten under garanti har ett tillverkningsfel.

Ett giltigt inköpsbevis eller kvitto tillhandahålls.

Om det upptäcks att produkten uppfyller garantireparationsservice, kommer diagnos- och materialavgifter samt arbetskostnader att täckas av SJCAM.

Denna policy täcker inte följande:

Kraschar eller skador orsakade av icke-tillverkningsfaktorer, inklusive men inte begränsat till pilotfel.

Skador orsakade av felaktig installation, felaktig användning eller användning som inte är i enlighet med officiella instruktioner eller manualer.

Skador orsakade av obehörig modifiering, demontering, reparation eller öppning av skalet som inte är i enlighet med officiella instruktioner eller manualer.

Ett juridiskt bevis på köp, kvitto eller faktura tillhandahålls inte eller kan rimligen tros ha förfalskats eller manipulerats.

Skador orsakas på produkten av okontrollerbara yttre faktorer, inklusive jordbävningar, brand, översvämningar, blixtnedslag eller transportolyckor.

Bevis på skador under transporten utfärdat av transportören kan inte tillhandahållas och paketet avvisades inte under signering.

Produkten är utanför garantin.

Produktetiketter, serienummer, vattentäta märken etc. visar tecken på manipulering eller förändring.

Eventuella fel eller skador på produkten orsakas av icke-tillverkningsfaktorer, otillåten användning eller modifiering av produkten, inklusive exponering för fukt, inträngning av främmande föremål (vatten, olja, sand, etc.), eller felaktig installation eller användning som inte finns i i enlighet med officiella instruktioner eller manualer.

En produkt levereras inte till SJCAM inom 7 kalenderdagar efter det att garantireparationsservice har skickats från SJCAM.

Notera:

Produktens garanti är inte globalt tillgänglig på grund av skillnader i produktversioner. Service efter försäljning kan variera beroende på din produkt eller inköpslandet.

Gör kopior av all data som finns på din produkt eftersom data kan gå förlorade under reparationsprocessen. Eller SJCAM ansvarar inte för förlust av data.

Om SJCAM fastställer att problemet inte täcks av denna garantireparationspolicy måste du ansöka om betald reparationsservice eller välja att skicka tillbaka din produkt.

Ovanstående villkor påverkar inte andra rättigheter för konsumenter enligt lokal lag.

Ersättning av produkt och delar

När kundservice innebär utbyte av en produkt eller del blir den ersatta produkten eller delen SJCAM:s egendom och ersättningsprodukten eller -delen blir din egendom. Endast oförändrade SJCAM-produkter och delar är berättigade att bytas ut.

Ersättningsprodukter eller delar som tillhandahålls av SJCAM kanske inte är nya, men de kommer att vara i gott skick och åtminstone funktionellt likvärdiga med originalprodukten eller delens garanti. En ersättningsprodukt eller -del ska täckas under den tid som återstår av originalproduktens garanti. Ett nytt serienummer kommer att bindas till ersättningsprodukten eller -komponenten.

Användning av personlig kontaktinformation

Om du erhåller service enligt denna policy godkänner du SJCAM att lagra, använda och behandla din produktanvändningslogginformation och din kontaktinformation, inklusive namn, telefonnummer, adress och e-postadress. SJCAM kan använda denna information för att utföra tjänster enligt denna policy. Vi kan kontakta dig för att fråga om din tillfredsställelse med vår tjänst eller för att meddela dig om eventuella produktåterkallanden eller säkerhetsproblem. För att uppnå dessa mål ger du SJCAM tillstånd att överföra din information till alla länder där vi gör affärer och att tillhandahålla den till enheter som agerar på våra vägnar. Vi kan också lämna ut din information där det krävs enligt lag.

Ansvarsbegränsning

När SJCAM erhåller service ansvarar SJCAM för förlust eller skada på din produkt endast när den är i SJCAM:s ägo eller transitering, om SJCAM ansvarar för transporten.

SJCAM ansvarar inte för förlust eller avslöjande av data, inklusive konfidentiell information, proprietär information eller personlig information, som finns i en produkt.

SJCAM, dess dotterbolag, leverantörer, återförsäljare eller tjänsteleverantörer ska under inga omständigheter, och trots misslyckandet med det väsentliga syftet med något gottgörelse som anges häri, hållas ansvariga för något av följande även om de informeras om deras möjlighet och oavsett om anspråket baseras på kontrakt, garanti, vårdslöshet, strikt ansvar eller annan teori om ansvar:

Tredje parts anspråk mot dig för skadestånd

Förlust, skada eller avslöjande av dina data

Särskilda, tillfälliga, bestraffande, indirekta eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, affärsintäkter, goodwill eller förväntade besparingar. SJCAM:s, dess dotterbolags, leverantörers, återförsäljares eller tjänsteleverantörers totala ansvar för skador av någon orsak ska under inga omständigheter överstiga beloppet av faktiska direkta skador, inte att överstiga det belopp som betalats för produkten.

Ovanstående begränsning gäller inte skadestånd för kroppsskada (inklusive dödsfall), skada på fast egendom eller skada på materiell personlig egendom som SJCAM är ansvarig för enligt lagen.

Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, kanske ovanstående begränsning eller uteslutning inte gäller dig.

Garantiperiod

Hela enheten (förutom batteri): 12 månader

Batteri: 6 månader, ej skadat och korroderat, laddningscykel mindre än 200 gånger

Däck och tillbehör: Ingen garanti

*Garantiperioden varierar beroende på lokala lagar och förordningar. SJCAM förbehåller sig rätten till slutlig förklaring till ovanstående policyer.