Garanti

Kapsam

SJCAM, garanti süresi boyunca her bir SJCAM ürününün normal kullanım koşullarında malzeme ve işçilik kusurlarından arınmış olacağını garanti eder. Garanti süresi SJCAM ürününüzün satın alındığı tarihten itibaren başlayacak veya SJCAM tarafından ayrıca belirlenecektir.

Garanti Onarım Politikası

Aşağıdaki durumlarda Garanti Onarım Hizmetini talep edebilirsiniz:

Garanti kapsamındaki üründe üretim hatası bulunmaktadır.

Geçerli bir satın alma belgesi veya fatura ibraz edilir.

Ürünün garanti kapsamındaki onarım hizmetini karşıladığının tespiti halinde arıza tespit ve malzeme ücretleri ile işçilik masrafları SJCAM tarafından karşılanacaktır.

Bu politika aşağıdakileri kapsamaz:

Pilot hataları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, üretim dışı faktörlerden kaynaklanan kazalar veya hasarlar.

Yanlış kurulum, yanlış kullanım veya resmi talimatlara veya kılavuzlara uygun olmayan çalıştırmadan kaynaklanan hasarlar.

Yetkisiz değişiklik, sökme, onarım veya resmi talimatlara veya kılavuzlara uygun olmayan şekilde gövdenin açılmasından kaynaklanan hasarlar.

Satın alma, makbuz veya faturaya ilişkin yasal bir kanıt sunulmuyor veya bunların sahte veya tahrif edildiğine makul bir şekilde inanılıyor.

Üründe deprem, yangın, su baskını, yıldırım çarpması veya nakliye kazaları gibi kontrol edilemeyen dış faktörler nedeniyle hasar meydana gelir.

Taşıyıcı tarafından nakliye sırasındaki hasara dair kanıt sunulamıyor ve paket imza sırasında reddedilmedi.

Ürün garanti kapsamı dışındadır.

Ürün etiketleri, seri numaraları, su geçirmezlik işaretleri vb. kurcalama veya değişiklik işaretleri gösteriyor.

Üründeki herhangi bir arıza veya hasar, üretim dışı faktörlerden, neme maruz kalma, yabancı cisimlerin (su, yağ, kum vb.) girmesi veya uygun olmayan kurulum veya kullanım dahil olmak üzere ürünün yetkisiz kullanımı veya değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır. resmi talimatlara veya kılavuzlara uygun olarak.

SJCAM'den Garanti Onarım Hizmeti onayı gönderildikten sonra 7 takvim günü içerisinde ürün SJCAM'e teslim edilmez.

Not:

Ürün versiyonu farklılıklarından dolayı ürünün garantisi dünya çapında geçerli değildir. Satış sonrası hizmetler, ürününüze veya satın aldığınız ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Onarım işlemi sırasında veriler kaybolabileceğinden, ürününüzdeki tüm verilerin kopyalarını alın. Veya SJCAM herhangi bir veri kaybından sorumlu olmayacaktır.

SJCAM, sorunun bu Garanti Onarım Politikası kapsamında olmadığını tespit ederse Ücretli Onarım Hizmetine başvurmanız veya ürününüzü geri göndermeyi seçmeniz gerekecektir.

Yukarıdaki şartlar, tüketicilerin yerel yasalar kapsamındaki diğer haklarını etkilemez.

Ürün ve Parça Değişimi

Satış sonrası hizmet bir ürün veya parçanın değiştirilmesini kapsadığında, değiştirilen ürün veya parça SJCAM'in malı olur ve değiştirilen ürün veya parça sizin malınız olur. Yalnızca değiştirilmemiş SJCAM ürünleri ve parçaları değiştirilmeye uygundur.

SJCAM tarafından sağlanan yedek ürünler veya parçalar yeni olmayabilir ancak iyi çalışır durumda olacak ve en azından işlevsel olarak orijinal ürün veya parça garantisine eşdeğer olacaktır. Değiştirilen ürün veya parça, orijinal ürünün garantisinin kalan süresi boyunca garanti kapsamında olacaktır. Değiştirilen ürüne veya bileşene yeni bir seri numarası bağlanacaktır.

Kişisel İletişim Bilgilerinin Kullanımı

Bu politika kapsamında hizmet alırsanız, SJCAM'e ürün kullanım günlüğü bilgilerinizi ve adınız, telefon numaralarınız, adresiniz ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere iletişim bilgilerinizi saklama, kullanma ve işleme yetkisi vermiş olursunuz. SJCAM bu bilgiyi bu politika kapsamında hizmet gerçekleştirmek için kullanabilir. Hizmetimizle ilgili memnuniyetinizi öğrenmek veya herhangi bir ürün geri çağırma veya güvenlik sorunu hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle iletişime geçebiliriz. Bu amaçlara ulaşmak için SJCAM'e bilgilerinizi iş yaptığımız herhangi bir ülkeye aktarma ve bizim adımıza hareket eden kuruluşlara sağlama yetkisi veriyorsunuz. Yasaların gerektirdiği durumlarda bilgilerinizi de ifşa edebiliriz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hizmet alırken, SJCAM, nakliyeden SJCAM sorumluysa, yalnızca SJCAM'in mülkiyetindeyken veya taşınırken ürününüzün kaybolmasından veya hasar görmesinden sorumludur.

SJCAM, bir üründe yer alan gizli bilgiler, özel bilgiler veya kişisel bilgiler de dahil olmak üzere hiçbir verinin kaybından veya ifşa edilmesinden sorumlu değildir.

Hiçbir koşulda ve burada belirtilen herhangi bir çözüm yolunun esas amacının başarısız olmasına bakılmaksızın, SJCAM, bağlı kuruluşları, tedarikçileri, satıcıları veya hizmet sağlayıcıları, olasılıkları konusunda bilgilendirilmiş olsalar bile ve iddianın hak talebi olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdakilerden herhangi biri için sorumlu tutulamaz. sözleşmeye, garantiye, ihmale, kusursuz sorumluluğa veya diğer sorumluluk teorisine dayanmaktadır:

Üçüncü tarafların size karşı tazminat talepleri

Verilerinizin kaybolması, hasar görmesi veya ifşa edilmesi

Kâr, iş geliri, şerefiye veya beklenen tasarruf kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel, arızi, cezai, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar. Hiçbir durumda SJCAM'in, bağlı kuruluşlarının, tedarikçilerinin, satıcılarının veya hizmet sağlayıcılarının herhangi bir nedenden kaynaklanan hasarlara ilişkin toplam sorumluluğu, ürün için ödenen tutarı aşmamak kaydıyla fiili doğrudan zararların tutarını aşamaz.

Yukarıdaki sınırlama, SJCAM'in yasalar uyarınca sorumlu olduğu bedensel yaralanma (ölüm dahil), taşınmaz mallara verilen zararlar veya maddi kişisel mallara verilen zararlardan kaynaklanan zararlar için geçerli değildir.

Bazı eyaletler veya yargı bölgeleri tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Garanti süresi

Tüm Ünite (pil hariç): 12 Ay

Pil: 6 Ay, Hasar Görmemiş ve Aşınmamış, Şarj Döngüsü 200 Kezden Az

Lastikler ve Aksesuarlar: Garanti Yok

*Garanti süresi yerel yasa ve düzenlemelere göre değişiklik gösterir. SJCAM yukarıdaki politikalara ilişkin nihai açıklama hakkını saklı tutar.